Anasayfa » Haberler » Duyurular

ILAN - 250.000 LITRE EURO DIZEL MOTORIN 15.000 LITRE 95 OKTAN KURSUNSUZ BENZIN


 
 

ILAN

GELIBOLU BELEDIYESI BASKANLIGI

DESTEK HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ’NDEN

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

250000 Litre15000 Litre alimi 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir:

Ihale Kayit Numarasi: 2017/551935

1-IDARENIN

a)      Adresi: CAMIKEBIR MAH. HÜKÜMET CAD. 1 17500 GELIBOLU/ÇANAKKALE

b)      Telefon ve faks numarasi: 2865661011 – 2865660302

c)      Elektronik Posta Adresi: baskan@gelibolu.bel.tr

ç) Ihale dokümaninin görülebilecegi internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-IHALE KONUSU MALIN

a)Niteligi, türü ve miktari: 250.000 LITRE EURO DIZEL MOTORIN 15.000 LITRE 95 OKTAN KURSUNSUZ BENZIN 
Ayrintili bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümani içinde bulunan idari sartnameden ulasilabilir.

b) Teslim yeri: POMPA BASINDA BELEDIYEMIZ ARAÇLARINA TESLIMAT YAPILACAKTIR.GEREKLI DURUMLARDA ARACIN ISTASYONA GELMESININ MÜMKÜN OLMADIGI DURUMLARDA AKARKAKIT TANKERIYLE AKARYAKIT IDAREYE TESLIM EDILECEKTIR.

c)Teslim tarihleri: 01.01.2018-31.12.2018 TARIHLERI ARASINDA AKARYAKIT ALINACAKTIR.

3- IHALENIN

Yapilacagi yer: CAMIKEBIR MAH.HÜKÜMET CAD.NO:1 GELIBOLU BELEDIYESI MECLIS TOPLANTI SALONU

Tarihi ve saati: 01.12.2017 - 10:30
4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. Ihale konusu malin satis faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat geregince alinmasi zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A)ISTEKLI BIR ''AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUSU'' ISE ; EPDK TARAFINDAN VERILMIS TEKLIF SAHIBININ AKARYAKIT VE DAGITIM PAZARLAMA KURULUSU OLDUGUNU GÖSTEREN BELGEYI,

B) ISTEKLI BIR '' AKARYAKIT VE DAGITIM PAZARLAMA KURULUSU BAYISI'' ISE TEKLIF SAHIBININ BAYISI OLDUGU KURULUSTAN VERILMIS '' AKARYAKIT VE DAGITIM PAZARLAMA KURULUSUNUN BAYISI OLDUGUNA DAIR BAYILIK YAZISI VE BAYILIK SÖZLESMESI

C) ISTEKLIYE EPDK TARAFINDAN BAYILIK YAPMAK ÜZERE VERILMIS ISTASYONLU BAYILIK BELGESI

D) ISTEKLININ BAGLI BULUNDUGU ILGILI BELEDIYE BASKANLIGINDAN ALINMIS OLAN ISYERI AÇMA VE IZIN BELGESINI

TEKLIF SUNACAK ISTEKLILER YUKARIDAKI  BELGELERI SUNMALARI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 Ihale konusu alimin tamami veya bir kismi alt yüklenicilere yaptirilamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

Idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda iliskin belgeler:

ALINACAK AKARYAKIT ÜRÜNLERI TS VEYA EN STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzina iliskin belgeler:

A)ISTEKLI BIR ''AKARYAKIT VE DAGITIM PAZARLAMA KURULUSU'' ISE ; ENERJI PIYASASI DÜZENLEME TARAFINDAN VERILMIS TEKLIF SAHIBININ AKARYAKIT VE DAGITIM PAZARLAMA KURULUSU OLDUGUNU GÖSTEREN BELGEYI

B) ISTEKLI BIR '' AKARYAKIT VE DAGITIM PAZARLAMA KURULUSUNUN BAYISI'' ISE ; TEKLIF SAHIBININ BAYISI OLDUGU KURULUSTAN VERILMIS '' AKARYAKIT VE DAGITIM PAZARLAMA KURULUSUNUN BAYISI OLDUGUNA DAIR BAYILIK YAZISI VE BAYILIK SÖZLESMESI

C) ISTEKLIYE EPDK TARAFINDAN BAYILIK YAPMAK ÜZERE VERILMIS OLAN ISTASYONLU BAYILIK BELGESINI

D) ISTEKLININ BAGLI BULUNDUGU ILGILI BELEDIYE BASKANLIGINDAN ALINMIS OLAN IS YERI AÇMA VE IZIN BELGESINI

TEKLIF SUNACAK ISTEKLILERIN YUKARIDAKI BELIRTILEN BELGELERI SUNMALARI ZORUNLUDUR.

5.Ekonomik açidan en avantajli teklif sadece fiyat esasina göre belirlenecektir. 
6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir. 
7. Ihale dokümaninin görülmesi ve satin alinmasi: 
7.1. Ihale dokümani, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasi) karsiligi DESTEK HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜadresinden satin alinabilir. 
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir. 
9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapilan istekliyle her bir mal kalemi miktari ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme imzalanacaktir.
Bu ihalede, isin tamami için teklif verilecektir. 
10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmis) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diger hususlar:

Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açiklama istenmeksizin ekonomik açidan en avantajli teklif üzerinde birakilacaktir.

ILAN OLUNUR.