Anasayfa » Haberler » Duyurular

ILAN - ARAÇ KIRALAMA HIZMETI ALINACAKTIR


 
 

ILAN

GELIBOLU BELEDIYE BASKANLIGI

DESTEK HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ’NDEN

ARAÇ KIRALAMA HIZMETI ALINACAKTIR.

Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlügü’nce Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerde Kullanilmak Üzere 70000 Km Otobüs Kiralama hizmet alimi 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir.

Ihale Kayit Numarasi: 2017/569971

1-IDARENIN

a) Adresi: CAMIKEBIR MAH. HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELIBOLU/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarasi: 2865661001 – 2865660302

c) Elektronik Posta Adresi: baskan@gelibolu.bel.tr

ç) Ihale dokümaninin görülebilecegi internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-IHALE KONUSU HIZMETIN

a)Niteligi, türü ve miktari:70.000 KILOMETRE OTOBÜS KIRALAMA HIZMET ALIM ISI

Ayrintili bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümani içinde bulunan idari sartnameden ulasilabilir.

b) Yapilacagi yer: IDARENIN BELIRLEDIGI YERLER

c) Süresi: Ise baslama tarihi 01.01.2018, isin bitis tarihi 31.12.2018


3- IHALENIN

a) Yapilacagi yer: CAMIKEBIR MAH.HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELIBOLU

b) Tarihi ve saati: 04.12.2017 - 11:00

4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. Ihale konusu isin yerine getirilmesi için alinmasi zorunlu olan ve ilgili mevzuatinda o is için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

FIRMAYA AIT ULASTIRMA, DENIZCILIK VE HABERLESME BAKANLIGINDAN ALINMIS D2 VE D4 BELGELERI ILE FIRMAYA AIT 2011 MODEL VE ÜZERI EN AZ 27 KOLTUK KAPASITELI 2 ADET ARAÇ VE BU ARAÇLARA AIT RUHSAT BELGELERI ,SOFÖRLERIN EHLIYET VE SRC BELGELERI,ARAÇLARIN KOLTUK SIGORTALARI,TRAFIK SIGORTALARI,TESCIL KAYDI,FENNI MUAYENE,EGZOST EMISYON PULLARI EKSIZ OLACAKTIR.EK OTOBÜS GEREKTIREN DURUMLARDA YÜKLENICI YUKARIDA BELIRTILEN SARTLARA UYGUN OTOBÜSLERIN BELGELERINI IDARAYE SUNMAK ZORUNDADIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiliginin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 Ihale konusu isin tamami veya bir kismi alt yüklenicilere yaptirilamaz. 

4.1.6 Tüzel kisi tarafindan is deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklari veya serbest muhasebeci, yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2.Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

Idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3.1. Is deneyimini gösteren belgeler:

Son bes yil içinde bedel içeren bir sözlesme kapsaminda kabul islemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranindan az olmamak üzere, ihale konusu is veya benzer islere iliskin is deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE SEHIRIÇI VEYA SEHIRLER ARASI TOPLU TASIMA ARACI KIRALAMA ISLERI BENZER IS KABUL EDILECEKTIR.

5.Ekonomik açidan en avantajli teklif sadece fiyat esasina göre belirlenecektir. 
6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir. 

7. Ihale dokümaninin görülmesi ve satin alinmasi: 

7.1. Ihale dokümani, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (TürkLirasi)  karsiligi DESTEK HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ adresinden satin alinabilir. 

7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir. 
9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapilan istekliyle, her bir is kaleminin miktari ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme imzalanacaktir.

Bu ihalede, isin tamami için teklif verilecektir. 

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmis) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diger hususlar:

Teklifi sinir degerin altinda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açiklama istenecektir.

ILAN OLUNUR.