Anasayfa » Faaliyetler » 100 Günlük Çalışma Raporu

100 GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU


 
 

 

 

 BELEDİYE BAŞKANI

M.MUSTAFA ÖZACAR’ın

100 GÜNLÜK

ÇALIŞMA RAPORU

15 TEMMUZ 2009

 

 

SUNUŞ

Geleceğin Gelibolu’su için çalışıyoruz…

Değerli Gelibolulular, sevgili hemşehrilerim; 29 Mart seçimlerinde bize verdiğiniz destekle, bana ve ekibime büyük sorumluluk yüklediniz.

Tarihsel ve coğrafi konumuyla dünyada ‘ün’ salmış ilçemizi eşsiz özelliklerine uygun bir kent haline dönüştürme düşüncesiyle kolları sıvarken, çalışmalarımıza “Gelibolu’nun tanıtıma değil, bakıma ihtiyacı var” iddiasıyla yön verdik.

Göreve gelişimizin 100’üncü günü nedeniyle hazırladığımız çalışma raporumuzla, ciddi, özenli ve disiplin anlayışı içerisinde yaptığımız çalışmaları özetlemek istedik.

Hatırlarsınız, seçim meydanlarında ve bildirgemizde, “Yerel yönetime göreve geldiğimizde, çalışmalarını parti ayrımı yapmadan Gelibolu’yu yüreğiyle kucaklamak isteyen adaletli, namuslu, dürüst bir yönetim örneği göreceksiniz” deyip eklemiştik: “Görünümüyle çağdaş, insana yaşam sevinci veren bir Gelibolu’da hep birlikte yaşam sürmek en büyük önceliğimizdir”

Öne çıkardığımız bu vurguyu, bugüne kadar yaptığımız çalışmalara yansıtırken, büyük özlemin duyulan talep ve istekleri görmezden gelmeyip, “kişi çıkarı için değil, halkın çıkarı için hizmet anlayışını” temel hedef aldık.Yaptığımız her işte, attığımız her adımda disiplinden, dürüstlükten, şeffaflıktan ödün vermezken “ahlaklılık” yönetim anlayışımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu inadımızı devam ettirmeye de kararlıyız. Gelibolu’da başta alt yapı olmak üzere sorunların yumak haline dönüştüğünü üzüntüyle ifade etmeden geçemeyeceğiz. Ama biz tüm sorunları günübirlik değil, kalıcı hizmetlerle çözmek istiyoruz. Örnek bir kent yaratmak için ilk üç ayda bir dizi düzenlemeler yaptık. Gelibolu’da alışılmışın dışında radikal işleri gerçekleştirirken, halkımızın bize duyduğu güven en büyük güç kaynağımız oldu. İmar ve şehircilik konusunda çirkin ve çarpık yapılaşmanın izlerini ortadan kaldırmak isterken, önemli projelerimiz öncesinde yol genişletmeleri, meydan düzenlemeleri ve çevre temizliği çalışmaları ön plana çıktı.

Göreve gelişimizin ilk 100 gününde yaptığımız çalışmaları siz halkımızın olur ve görüşlerine sunarken, sergilediğimiz belediyecilik anlayışının Gelibolu’nun yeni bir çehreye bürünmesi ve halkımızın yaşamını kolaylaştırmak adına önemli mesajlar verdiğine inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

M.Mustafa ÖZACAR

Belediye Başkanı

 

 

30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ DURUM ve

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

2009 yılı yerel yönetim seçimleri sonucu 02.04.2009tarihinde devraldığımız mali durumu aşağıya

çıkartılmıştır.

 

BORÇLARIMIZ

 

1- Emekli Sandığı kesinti Borcu                                                                   1.338.791,91 TL

 

2- Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borçları Toplamı                                     7.270.186,03 TL

a-Prim Borcu                                                                                              3.318.963,73 TL

b-Prim Gecikme Zammı Tutarı                                                                    1.660.000,00 TL

c-Uzlaşma ile varılan Pirim Aslı Borcu                                                         1.078.565,17 TL

d-Uzlaşma faizi                                                                                           1.212.657,13 TL

 

3-Vergi Dairesi Borçları                                                                              1.365.214,98 TL

a-Vergi aslı borcu                                                                                       1.084.908,31 TL

b-Vergi borcu gecikme faizi                                                                           280.306,67 TL

 

4-İller Bankası Kredi Borçları                                                                    1.179.873,84 TL

a-Malzeme Ekipman ve Araç Gereç Kredisi                                                 589.719,07 TL

b-Belediye Yatırımları Kredisi                                                                       590.154,77 TL

 

5-Diğer Resmi Daire ve Hastane Borçları                                                      409.316,70 TL

 

6-Serbest Piyasaya Olan Borçlar                                                               5.494.928,51 TL

 

7-2009 yılı işçi ikramiyeleri                                                                           229.729,95 TL

 

TOPLAM                                                                                             17.288.041,92 TL 

 

Dünya Bankası Kati Atık Deponi Alanı Yapım Kred(2.149.700,00 Euro)4.621.855,00 TL

 

GENEL TOPLAM 21.909.896,92 TL

 

 

 

 

ALACAKLARIMIZ

 

1-Geçmiş Yıllarda Tahakkuk Eden Tahsil Edilmemiş Alacaklar4.946.035,51 TL

 

2- 2009 yılı Tahakkuk eden tahsil edilmemiş alacaklarımız678.633,28 TL

 

TOPLAM5.624.668,79 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIYASLAMALI OLARAK2008-2009 YILLARI

AYLAR İTİBARİYLE PERSONEL GİDERLERİ

 

 

AYLAR

2008

2009

    DEĞİŞİM TL

DEĞİŞİM %

OCAK

405.206,39 TL

450.895,60 TL

    45.689,21 TL

   11,28

ŞUBAT

390.665,74 TL

371.274,22 TL

  -19.391,52 TL

   -4,96

MART

346.718,68 TL

389.157,46 TL

   42.438,78 TL

   12,24

NİSAN

416.805,57 TL

365.415,60 TL

  -51.389,97 TL

  -12,33

MAYIS

468.215,04 TL

283.616,29 TL

-184.598,75 TL 

  -39,43

HAZİRAN

550.660,65 TL

476.200,74 TL

  -74.459,91 TL

  -13,52

TEMMUZ

478.998,93 TL

 

 

 

AĞUSTOS

432.513,77 TL

 

 

 

EYLÜL

468.859,85 TL

 

 

 

EKİM

400.180,81 TL

 

 

 

KASIM

379.258,82 TL

 

 

 

ARALIK

642.365,84 TL

 

 

 

 

SON ÜÇ AYLIK PERSONEL GİDERLERİNDEN ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE

310.448.63 TL TASARRUF SAĞLANMIŞTIR.

 

 

KIYASLAMALI OLARAK 2008-2009 YILLARI

AYLAR İTİBARİYLE ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERLERİ

 

AYLAR

2008

2009

DEĞİŞİM TL

DEĞİŞİM %

OCAK

1.585,00 TL

746,34 TL

-838,66 TL

-52,91

ŞUBAT

2.400,00 TL

6.066,50 TL

3.666,50 TL

152,77

MART

14.702,74 TL

66.598,52 TL

51.895,78 TL

352,97

NİSAN

16.146,71 TL

560,00 TL

-15.586,71 TL

-96,53

MAYIS

9.556,87 TL

17.496,17 TL

7.939,30 TL

83,07

HAZİRAN

14.871,76 TL

6.166,06 TL

-8.705,70 TL

-58,54

TEMMUZ

37.768,71 TL

 

 

 

AĞUSTOS

19.389,92 TL

 

 

 

EYLÜL

59.346,93 TL

 

 

 

EKİM

2.809,63 TL

 

 

 

KASIM

19.055,43 TL

 

 

 

ARALIK

49.312,00 TL

 

 

 

 

SON ÜÇ AYLIK ARAÇ BAKIM ONARIMGİDERLERİNDEN ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 16.353,11 TL TASARRUF SAĞLANMIŞTIR.

 

 

 

 

 

 

KIYASLAMALI OLARAK2008-2009 YILLARI

AYLAR İTİBARİYLE AKARYAKIT GİDERLERİ

 

 

 

AYLAR

2008

2009

DEĞİŞİM TL

DEĞİŞİM %

OCAK

5.872,48 TL

5.746,26 TL

-126,22 TL

-2,15

ŞUBAT

50.575,45 TL

24.509,51 TL

-26.065,94 TL

-51,54

MART

33.306,00 TL

61.767,81 TL

28.461,81 TL

85,46

NİSAN

45.508,93 TL

15.451,25 TL

-30.057,68 TL

-66,05

MAYIS

42.179,26 TL

15.883,49 TL

-26.295,77 TL

-62,34

HAZİRAN

52.401,51 TL

12.464,18 TL

-39.937,33 TL

-76,21

TEMMUZ

104.013,52 TL

 

 

 

AĞUSTOS

95.233,96 TL

 

 

 

EYLÜL

84.412,80 TL

 

 

 

EKİM

74.519,14 TL

 

 

 

KASIM

45.359,24 TL

 

 

 

ARALIK

78.622,45 TL

 

 

 

 

 

SON ÜÇ AYLIK ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERLERİNDEN ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 96.290.78 TL TASARRUF SAĞLANMIŞTIR

 

 

02.04.2009/30.06.2009 TARİHLERİ ARASINDA

 

A-2.797.593,22 TL GELİR ELDE EDİLMİŞTİR

B-2.827.038,86 TL GİDER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

C-Bu dönemde doğan tüm SSK primleri ile vergi ve harçlar ödenmiştir.

D-Yapılan tüm alımlar peşin ödeme karşılığı yapılmaya gayret gösterilmiştir. İlave piyasa borcu yaratılmamıştır.

E-Gelibolu temizlik hizmetlerini yürüten Altan Temizlik Hiz.Ltd.Şti. adlı şirkete bu faaliyetinden dolayı alacağı olan ve dönemimizde doğan 384.830,59 TL'lik hakediş tutarı ödenmiştir.

İlgili firmaya Gelibolu Belediyesinin 2008 yılı toplam ödeme miktarı 591.900,00 TL'dir

Bu firmanın halen 2007 ve 2008 yılları hakedişlerinin ödenmemesi nedeniyle belediyemizden

2.722.680,95 TL alacağı mevcuttur.

F-Belediyede çalışan işçilere 8 ayrı dönemde ödenen ikramiyelerinin göreve geldiğimizde ödenmeyen 2008 yılı 4-5-6-7 nci tediyeleri tamamlanmış olup sadece 8 nci tediyeye ait

34.746,80 TL'lik kısmı kalmıştır. Böylece işçi ikramiye ödemelerinde var olan ödeme eşitsizliği dengelenmiştir.

 

 

  

FAALİYETLER

Gelibolu Belediyesi’nin yeni yönetimi 01 Nisan 2009 tarihinde İlçe Seçim Kurulundan mazbataların alınmasının ardından, 02 Nisan 2009 tarihinde göreve başladı.

Belediye Başkanı Mimar M.Mustafa Özacar, belediye binasına girmeden önce bir konuşma yaparak, insanca yaşayabilmenin gereklerini yerine getirmek için çalışacaklarını belirtip, ''Bizde sevgi ve saygı temel unsur olacaktır” ifadesini kullandı.    

Yönetim ve halk arasında güven sağlayacaklarını ifade eden başkan Özacar, ilk konuşmasında özetle şu mesajları verdi:
 ''Seçim dönemindeki konuşmalarınızda ne söylemişsek, sözümüzün arkasındayız. Biz de insanız, bilmeden hata yaparsak bunu mutlaka düzeltiriz. Ama asla bilerek, hata yapmayız. Sizlerin de bilerek hata yapmayacağınıza eminiz. İşine ve emeğine sahip çıkanı başımızın üzerinde taşırız. Kimseyi düşüncesi nedeni ile yargılamayacağız. Kişiye saygı değil, emeğe saygı istiyoruz. Bugünden itibaren yeni bir anlayış ile çalışmalarımızı daha da artırarak, sürdüreceğiz''
 

''ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE ÖĞRENCİLERE

BURS DESTEĞİNDE BULUNULSUN'' İSTEDİK…

Göreve başlamanın ardından bizleri ziyaret eden, telefonla arayan herkese teşekkür ederken, nezaket kuralları içerisinde çiçek göndermek isteyenler öğrencilere burs verilmesi için destek olmaya davet edildi.

Öğrencilere destekte bulunmak isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Akbank Gelibolu Şubesi'ndeki hesabına çiçek ücreti kadar bağış yapabilecekleri, yerel basına verilen ilan ve belediye hoparlöründen yapılan anonslarla duyuruldu.

Duyarlı vatandaşlarımızın katılımları öğrencilerimize önemli katkılarda bulundu.

 

FAALİYET RAPORU “RED” EDİLDİ…

Gelibolu Belediye Meclisi yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını 06 Nisan’da gerçekleştirdi.
Gündemde, 2008 dönemine ait ve tüm belediye birimleri ile belediye başkanlığının harcamalarını kapsayan dosya okundu ve oylamaya sunuldu.
CHP ve MHP grubu 01 Ocak ve 31 Aralık 2008 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunun kurallara uygun olmadığını belirterek ret oyu verdi.

İLK ÇALIŞMALAR

Yönetim değişikliği nedeniyle Nisan ayı içinde yoğun ziyaretçi trafiği yaşanırken, ilk çalışmalar PTT yanındaki yol genişletilmesi ve balıkçıların çekek yeri olarak kullandığı tersanedeki kapsamlı temizlik oldu.

Pazaryeri mevkiinde trafiği rahatlatmak amacıyla işlevine uygun olarak kullanılmayan şadırvan yerinden kaldırıldı.

 

PAZARYERİNDE YENİ DÜZENLEME

İlçemizde Salı günleri kurulmakta olan semt pazarımızın, pazaryerlerinde değişikliğe gidildi. Pazarcı esnafımızın daha düzenli olduğu, vatandaşlarımızın rahat alış-veriş ortamını bulduğu yeni uygulama ilçe merkezindeki trafik akışına da nefes aldırdı. Çevre kirliliğini azaltmak adına pazar esnafına da çöp torbası dağıtımına başlandı.

 

HİJYENİK ET FİLELEME UYGULAMASI

Belediye Mezbahasında ''Hijyenik et fileleme'' uygulamasına geçilerek, kesimi yapılan hayvanların, 24 saat soğuk hava deposunda bekletildikten sonra, dağıtım aracına fileli koruyucu malzeme takılıp yüklenmeye başlandı.
380 metre kare kapalı alanda kurulu, aylık 450 adet büyükbaş, bin adet küçükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip mezbahada, etlerin sevkinde başlanan yeni uygulamayla etin dış ortamla teması azaltılıyor.

HAYVAN BARINAĞI YAPILDI

Başıboş dolaşan sokak hayvanları için Kaynarca mevkiinde yapımına başlanan barınak çok kısa sürede tamamlandı. Hayvanların huzuru ve sağlığı için her şey düşünüldüğü

750 metrekare alan üzerine kurulan barınakta, kapalı 18 odanın yanı sıra ameliyat ve muayenehane odası, hayvanlar için gezinti alanı bulunuyor.

Vatandaşları rahatsız eden, cadde ve sokaklarda tehlikeli bir şekilde dolaşan sokak köpekleri Gelibolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından toplanarak barınağa götürülmeye başlandı. Yakalanan sokak köpekleri yapılan aşı ve iğnelerin ardından kısırlaştırılıyor.

ŞEHRİN GİRİŞİ ELE ALINDI

Gelibolu’ya gelen misafirleri karşılayan Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların rahat nefes alıp gezebilecekleri alanlar ortaya çıkarmak düşüncesi doğrultusunda 26 Kasım Caddesi’nde tretuar ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Caddeyi Eski Eceabat Caddesi’ne bağlayan bölge (Yağlı Tohumlar Kooperatifi’nin önü) genişletilerek ve kaldırım yapılarak ele alınırken, Dilek Sokak’tan döner kavşak yönüne yeni yol açıldı.

Aynı mahallemizde Gazi Süleyman Paşa heykeli önünde Gölcük Caddesi girişinde tretuar çalışmamız hızla sürüyor.

 

SU TERFİ MERKEZİNDE BAKIM

 

Karainebeyli mevkiindeki derin kuyu terfi merkezinde bakım çalışması yapıldı. Belediye su kanalizasyon müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, derin kuyu terfi merkezinde şehre su veren tesisin çelik borunun yıpranan 40 metrelik bölümü değiştirildi. Evlerimize su taşıyan yıllar içinde yorulan boru, sağlıklı, uzun ömürlü PE’le (Polietilen) yenilendi.

 

SU SAATLERİNE KİLİT MÜHÜR

Kaçak su kullanımının önlenmesi için etkin denetimlere başlayan yönetimimiz, Mayıs ayından itibaren su saatlerine kilit mühür takmaya başladı. Tüm ilçede hayata geçirilecek uygulama Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nden başlatıldı ve şu ana kadar 3 bin 500 aboneye ulaşılırken, şu ana kadar kaçak su kullanan 200 abone hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

ESNAF TOPLANTISI

Göreve geldikten sonra esnaflarımızın sorunlarını dinlemek ve çarşıdaki düzenlemeler ile ilgili, 17 Mayıs ve 15 Haziran 2009 tarihlerinde olmak üzere GİAD’ta iki toplantı düzenlendi.

Bu toplantılarda “Birlikte yönetelim” anlayışı doğrultusunda esnafların düşüncelerine başvuruldu, çarşıtrafiğe kapatılmayıp yeni uygulamalara gidildi.

Bu uygulamalar kapsamında, esnafın aracını çarşıya getirip park etmemesi, sadece sabah 09.00- 09.30'da mal indirimi yapması, yayaların kullandığı tretuarlara kesinlikle mal çıkarılmaması kararı alındı.

Toplantı sonunda esnaflara önümüzdeki yıl çarşının trafiğe kapatılacağı ve gerekli tedbirleri şimdiden almaları istendi.

 

TARİHİ ESERLERE SAHİP ÇIKILDI

Kendi hallerine terkedilmiş bakımsızlıklarıyla dikkat çeken tarihi yapılar, dokusu ve özellikleri bozulmadan koruma altına alındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Eski Özel İdare Binası, eski Cumhuriyet Okulu ve PTT Caddesi üzerinde bulunan tarihi evlerin bahçe ve duvarları temizlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI

ve OT TEMİZLİĞİ

Sivri sinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yaz sezonu boyunca sürdürülürken,

kene, zararlı haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Halkın yoğun olduğu yerler, çöp konteynırları, piknik yerleri, durgun sular ve kanalizasyon logarları, belirli periyotlarla ilaçlandı. Vatandaşların piknik alanı olarak kullandıkları bölgelerde motorlu sırt pompası ile kene mücadelesi aralıksız sürdürülüyor.

Diğer yandan belediyemiz tarafından oluşturulan temizlik timleri, Gelibolu’nun çeşitli noktalarında belirlenen program dahilinde kuru ot temizliği yaptılar ve yapmaya devam ediyor. İlçe genelindeki tüm park, ağaçlık alan, çocuk oyun alanları, boş araziler ile refüjlerde kuru ot temizliği yapılıyor. Bunun yanında sokak ve caddelerde yol kenarları ve kaldırım kenarlarında çıkan kuru otlar da titizlikle temizleniyor.

 

 

SAHİL TEMİZLİĞİ

 

Turizm sezonunun açılmasıyla harekete geçen belediyemiz, sahil şeridindeki kötü görünümü ortadan kaldırmak amacıyla ‘sahil temizleme aracıyla’ temizlik çalışmalarına başladı. Büyük zaman ve büyük emek harcamak isteyen sahil temizliği, yaz sezonunda en çok kullanılan bölgeler olan Hamzakoy ve Eğritaş mevkilerinde, mücavir alan içerisinde kalan tüm bölgelerde sürdürülüyor.

 

KIR YOLLARI AÇILDI

 

Belediyemiz, çiftçilerin büyük bölümünün kullandığı tarla yollarını genişletti. Mücavir alan içerisinde kalan tarla yolları, çiftçilerin daha rahat ulaşım yapmalarını sağlayacak şekilde grayder ve dozerle bir hafta süren çalışmayla elden geçirildi.

 

 

ÇADIR YERLERİ DÜZENLENDİ

 

Hamzakoy mevkiinde yıkılan yazlık motel evlerinin bulunduğu alan çadır kurmak isteyen vatandaşlar için yeniden düzenlendi.

Vatandaşların kullanımı için duş, tuvalet ve açık mutfak yapıldı, kamp yerinin alt yapısı tamamlandıktan sonra zemin ince mıcırla kaplandı. Çizimi yapılan çadır yerleri vatandaşlara verilmeye devam ederken, kullanılan elektrik ve su bedeli için günlük 4 TL işgaliye harcı alınıyor.

 

YENİ OTOPARK ALANLARI AÇILDI

 

Çevre düzenleme çalışmaları aralıksız sürdürülürken, kullanılmayan boş arsa ve bakımsız alanlar yer sahipleri ile anlaşılarak temizlendi ve geçici otopark haline dönüştürüldü.

Trafikteki karmaşayı azaltmak adına yapılan uygulama, şehir içindeki trafiğin önemli ölçüdenefes almasını sağladı.

 

 

 

 

FENERALTI ÇALIŞMALARI

 

Parke taş yol yapımı ve yeni kaldırımların yapıldığı bölgelerden biri Feneraltı mevkii oldu. Bayraklı Baba’dan Feneraltı’na inen yol karşılıklı yaya kaldırımlarına kavuşurken renkli parke taşları güzel bir görünüm sağladı. Bu bölgedeki Tretuar çalışması Feneraltı’ndan Kayalıklar mevkiine (Ziraat Bankası lojmanları) kadar devam ettirildi.

 

İSKELEYE SICAK ASFALT

 

Arabalı taşımacılık yapan özel şirketlerin kullandığı yer ile kuru yük gemilerinin tahmil-tahliye işlemlerini gerçekleştirdiği iskeleyi sıcak asfaltla kapladı.

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte şehrin değişik bölgelerinde sıcak asfalt, yama ve satih kaplama çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiren ekiplerimiz, iskeledeki çalışmada 100 tona yakın malzeme kullandı.

 

SU BORÇLULARINA TAKSİTLENDİRME

 

Tahsil edilemeyen su borçları yeniden yapılandırılarak, su abonelerine taksit imkanı sunuldu.

Haziran ayı meclis toplantısında görüşülerek plan bütçe komisyonuna havale edilerek kabul edilen taksitlendirmeden, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar belediye su borcu olanlar ile bundan dolayı haklarında yasal işlemler yapılan ve işlem yapılacak mükelleflerin yararlanabilecek.Su borcunun taksitlendirmesi için müracaat eden su abonelerine 300,00 TL’ye kadar bir peşin-beş taksit, 600,00 TL’ye kadar bir peşin-yedi taksit, 1.000,00 TL’ye kadar bir peşin-dokuz taksit, 1.001,00 TL’yi geçenler için en fazla bir peşin-onbir taksit ile borçları ödeme imkanı tanındı.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2009 olup, su borcunu ödemeyen, taksitlendirmeyen veya taksitlendirdiği halde ödemeyen abonelerin hakkında hiçbir karara gerek kalmadan suyu kesilecek ve yasal takibat başlatılacak..

 

YAĞMUR SUYU DRENAJ KANALINDA BAKIM

 

Kış şartlarının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırmak amacıyla Hamzakoy mevkiindeki ‘yağmur suyu drenaj kanalı’nda bakım çalışması yapıldı.

Yazıcızade Mahallesi Muhittin Reis Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, yapılan boru değişimiyle şiddetli yağmurların kent yaşamına en az oranda etki etmesi hedeflendi.

Askerlik Şube Başkanlığı önünde, Fikirli Sinan Caddesi’nden gelen ‘yağmur suyu drenaj kanalı’nın Hamzakoy sahiline kadar uzanan kısmının 100 metrelik bölümü 600’lük büz, 50 metrelik kısmı 630 mm’lik PE (Polietilen) boru ile değiştirildi.

 

TEK YÖN TRAFİK UYGULAMASI

 

Gölcük Caddesi üzerinde yeni yapılan binalar ve yeni açılan işyerleri ile birlikte artan park sorununu ortadan kaldırmak amacıyla belli güzergahlarda ‘tek yön trafik uygulaması’ kararı uygulamaya geçildi.

Yeni uygulamayla, Gölcük Caddesi’nin Lise kavşağı istikametinden, Büyük Cami kavşağına doğru iniş, Büyük Camii önünden Lise kavşağına doğru Gazi Süleyman Paşa Caddesi tek yön çıkış yolu olarak kullanılıyor. Uygulama öncesinde adı geçen caddelere ve bağlanan ara yollara trafik işaret levhaları konuldu.

ALTIYOL AÇILDI

 

Şehir içindeki trafiğe rahat nefes aldırmak için yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarından birisi de Yazıcızade Mahallesi ‘Altıyol’ mevkiinde yapıldı.

Çalılıktan adeta gözükmeyen arsalar temizlenerek, görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Yapılan bu çalışmayla iki aracın yan yana geçmekte güçlük çektiği Fikirli Sinan’a bağlanan cadde genişlerken, Piri Reis İlköğretim Okulu’nun karşısında yeni bir araç parkı oluşturulmuş oldu.

 

GENÇLERE 2 YENİ OYUN ALANI

 

Gençlerden gelen talep değerlendirilerek Hamzakoy ve Feneraltı mevkiinde iki adet basketbol sahası oluşturuldu.

Gençlere yönelik semt spor sahalarını tüm mahallelere yayma hedefinde olan belediyemiz, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın en iyi yolunun spora yönlendirmek olduğuna inanıyor.

 

LNG-LPG ARAÇ PARKI


Boğazdan geçiş yapan LPG ve LNG yüklü tankerlerin bekletildiği ilçe girişindeki araç parkı yapılan çalışmaların ardından oldukça kullanışlı hale getirildi. Gelibolu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, araç parkı ve etrafı temizlenerek genişletildi.Genişletilen araç parkına LNG ve LPG yüklü araçları ayırarak şehir içindeki kamyon ve tırların park etmesi sağlanacak.

 

 

İSKELE, IMO STANDARTLARINDA

Belediyemiz, GESTAŞ ile arabalı taşımacılık yapan özel şirketler ve kuru yük gemilerinin kullandığı iskeleyi, IMO (Uluslararası Denizcilik Birliği) standartlarına uygun olarak yeniden düzenliyor.

Gemi ve limanlarda, uluslararası olma şartını simgeleyen ‘gemi ve liman tesisleri güvenlik kod sistemi’ olan ISPS sertifikasına sahip olan ‘Gelibolu Limanı’nda, gerekli şartlar büyük bir titizlik içerisinde yerine getiriliyor. Çalışma kapsamında limandaki korkuluklar elden geçirilirken, tabela ve levhalar, usturmacalar, yangın tüpleri ve elektrik panoları yenileniyor.

 

 

YENİ MAKİNE VE TRAKTÖR

Gelibolu Belediyesi, alt yapı sorunlarında yollarda ilkel yöntemlerle yapılan kazımı ortadan kaldırmak amacıyla “asfalt derz kesme makinesi” satın aldı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün makine parkına dahil edilen makinenin, her türlü beton ve asfalt zeminin kesimi ile yama ve tamir işlerinde kolaylık sağlayacağı ifade edilirken, özellikle su patlakları sırasında zaman kaybı ve yollardaki hasarı önleyerek acil müdahale yapılması hedefleniyor.

Yine araç parkımıza, hayırsever bir vatandaşın hediye ettiği traktör ve romörk dahil edildi.

 

 

 

BÜFELER TAMAMLANIYOR

 

İlçe hıfzısıhha kurulu kararı ile kaldırılan seyyar esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlanan büfeler tamamlanma aşamasına geldi. Atatürk Meydanı’ndaki çevre düzenleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, denizyollarının daha önce gişe olarak kullandığı binada yedi adet büfe yeri oluşturuldu.

Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, kapalı büfelerin mağdur olan esnaflara şartlı taahhütname ile verilmesi yönünde karar alındı.

 

 

KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ

 

28 Nisan 2009 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği’, ilk meclis toplantısını Gelibolu Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirdi. Gelibolu, Eceabat, Evreşe, Bolayır, Kavakköy Belediyeleri ile Çanakkale İl Özel İdaresi’nin üye olduğu birliğin yönetim ve çalışma şekliyle ilgili bilgi verildiği toplantıda, Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, üyelerin oy birliği ile birlik başkanı oldu.

Dünya Bankası kredisi ile yapımı devam eden ‘katı atık depolama alanı’nın tamamlanmasının ardından Gelibolu Yarımadası üzerinde katı atık yönetimi konusunda, planlama ve projelendirme çalışmalarının yoğunluk kazanması bekleniyor.

 

 

DEŞARJ İHALESİ

Yetersizliği ve çevre sağlığını tehdit eden görüntüsüyle Gelibolu’nun en büyük sorunlarından biri olan “deniz deşarj hatları” yenileniyor.

Yaklaşık 245 bin TL bedelle ihale edilen işle, mevcut olan feneraltı mevkii ile eski mezbaha mevkiindeki deniz deşarj hattının hatlarının kara ve deniz kısımları yapılacak.

İki deniz deşarj hattının yenilenmesi ile birlikte yaklaşık 79 metre kara kısmı ve yaklaşık 100 metre deniz kısmı olarak yapılması ve eski mezbaha mevkiindeki, yaklaşık 45 metre kara hattı ve 45 metre bypas hatları ile 225 metre deniz deşarj hattının yapılması sağlanacak. Yenileme tamamlandığında atıklar, belirli bir arıtma işlemine tabi tutulup, deniz yaşamına zarar vermeyecek hale getirildikten sonra denize akıtılacak.

DERE TEMİZLİĞİ

Belediyemize bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan Üç Köprüler ve Çokalcı Derelerini temizledi. İş makineleri ile bir hafta süren çalışmada özellikle dere yatakları içindeki her türlü atıklar temizlendi, yabani bitkiler toplandı.

REFÜJLER ELDEN GEÇTİ

Ekiplerimiz kent merkezindeki tüm park ve refüjlere bakım yaptı. Bir yandan renk renk çiçekler dikilerek şehir güzelleştirmeye çalışıldı, bir yandan ana caddeler üzerinde bulunan bordürler boyandı.

 

 

FENER ALTINDAKİ DEŞARJA BAKIM

Fener altındaki deşarj pompaları değiştiriliyor. Eskimiş ‘dik milli pompaların’ yerine saatte 250 ton atık su basma kapasitesine sahip parçalayıcı özellikli pissu dalgıç pompası monte ediliyor.

Yeni pompa ile mevcut pompa kapasitesi 180 tondan 250 ton saate çıkacak, böylece deşarj hatları değiştiği zaman özellikle yağışlı havalarda Hamzakoy bölgesinde görülen kanalizasyonbaca taşmalarının önüne geçilmiş olacak.

Pompa ile birlikte elektrik donanımı ve metal aksam da değiştiriliyor.

DÜZENLİ KATI ATIK DEPOSU

Göreve geldiğimizde ihalesi Dünya Bankası tarafından yapılmış olan Gelibolu Yarımadası Düzenli Katı Atık Depolama alanı ile ilgili başta inşaat ruhsatı olmak üzere birçok eksiklikle karşılaşıldı. Süratle bu eksikliklerin giderilmesini sağlayarak, inşaatın hızlandırılması için girişimlerde bulunuldu. Bugün de inşaatın süratle yapılması için her türlü olanağı seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu inşaatın yılbaşına kadar bitirilmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda mevcut noksanlıklar yüzünden inşaatı durma noktasından kurtardık. Yaptığımız bürokratik ve teknik çalışmalar sonunda inşaat hız ve güvence kazandı. Önümüzdeki altı ay içinde burayı bitirerek tüm yarımadayı çöp afetinden kurtaracağımıza inanıyoruz.

 

SAHİLLER HALKA AÇILDI

 

Yıllardır halkımızın tek dinlence ve gezi yeri olan sahil bandı 2-3 kişinin işgali altındaydı.Sahildeki işgaller kaldırılarak burası tekrar halkımızın rahatlıkla gezip dinleneceği alan haline getirildi.

Gelecek yıllarda da burası halkımıza verdiğimiz söz doğrultusunda altın gerdanlık projesi içinde yeniden düzenlenecek.

YENİ KONTEYNIRLAR ALINDI

Yaz sezonunun gelmesiyle beraber artan talebi karşılamak üzere yeni metal çöp konteynırlar alındı.

Çevre temizliğine özen göstermenin bireylerin kendilerine duyduğu saygının ifadesi olduğunainanıyor, sağlıklı ve temiz bir kent olma yolunda herkese önemli görevler düştüğünü vurgulamak istiyoruz. Yeni konteynırlar kent merkezindeki ana arterlerden başlayarak dağıtıma başlandı.