Anasayfa » Faaliyetler » 2009 Yılı Faaliyet Raporu » Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü


 
 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne, 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 1427 adet gelen evrak, 769 adet giden evrak kayda alınmış, toplam 8441 adet muhasebe fişi düzenlenmiştir.

Belediye Meclisimizin Ocak 2010 toplantısında seçtiği, Belediyemiz Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Ahmet Nalbant, Ömer Akyol, Derya Uysal ve Zafer Batır'dan oluşan Denetim Komisyonu tarafından, Belediyemiz 2009 yılı mali gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin belge ve evrakların incelenmesi sonucunda; Belediye alacaklarının tahsilatında geçmiş yıllardan doğan alacakların ekonomik mali kriz neticesinde tahsil etmekte zorlandığı görülmüştür.

Denetim Komisyonu tarafından; belediye personel giderleri incelendiğinde bir önceki yıla göre ilk altı ay için %8 ve ikinci altı ay içinde %7 olmak üzere toplam %15 artış yapıldığı, 2008 yılı ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde tasarruf yapıldığı görülmüştür.

2009 yılı ayrıntılı mizan incelendiğinde ise; önceki dönemden kalan SSK:3.676.422,53 TL, Vergi Dairesi 1.173.628,18 TL , Üsat Yapı Taah.İnş.Nak .Tic.A.Ş. 1.031.401,05 TL ve Altan Temizlik Hizmetleri 2.426.907,18 TL gibi büyük borçların ana para ödemelerinin mizan borçları olarak görüldüğü ve 2010 yılına devir edildiği görülmüştür

2009 mali yılında akaryakıt ihalesi, Münipbey Drenajı ile 2 binlik Su Deposu arası nakil hattı ihalesi, Kanalizasyon Hatları Temizlik İhalesi, Deniz Deşarj İhalesi ve Temizlik İhalelerinin yapıldığı, dosya üzerinde incelemesinde 4734 sayılı yasanın amir ve hükümlerine uyulduğu görülmüştür..

2009 Mali yılında; geçmiş dönemden kalan ödenebilir piyasa borçlarının bir kısmının ödendiği mali disipline uygun hareket edilmeye çalışıldığı, 2009 yılı gerçekleşen gelirlerin 11.800.511,89 TL olduğu, gerçekleşen gider toplamının da 17.995.588,48 TL olduğu, 2010 yılına devreden alacakların 5.990.179,68 TL, 2010 yılına devreden borçların ise 17.085.733,41 TL olduğu, Program kredisi Borcunun da 2.435.592,45 $ olduğu yapılan incelemelerde tespit edilmiştir.

 

2009 Yılı Borç, Alacak, Gelir ve Gider Tablosu Borçlar:

 

Emekli Sandığı Kıdem Tazminatı 602.841,50 TL
Vergi Dairesi Müdürlüğü 1.173.628,08 TL
Diğer Banka Kredileri 564.932,68 TL
İller Bankası Kredileri 1.148.012,80 TL
Personel Alacakları 114.904,37 TL
Diğer Resmi Kurum Borçları 1.343.620,55 TL
Piyasa Borcu 8.155.387,00 TL
Sosyal Güvenlik Kurumu (S.S.K.) 3.676.422,53 TL
Fonlar ve Diğer Kamu İd. Alınan Paylar 123.312,81 TL
Hastane Borçları 182.671,09 TL
Toplam BORÇ 17.085.733,41 TL
*Dünya Bankası Kredisi 2,435,592,45 Euro

*Dünya Bankası'ndan alınan program kredisi, Katı Atık Depolama Alanı için kullanılan kredidir.

 

Alacaklar:

 

Su Geliri 2.492.455,65 TL
Emlak Geliri 1.100.631,01 TL
Çevre Temizlik Vergisi 1.263.028,60 TL
Para Cezaları 269.674,60 TL
Kiralar 279.235,26 TL
İlan ve Reklâm 35.354,88 TL
Vergi Resmi Harç Gecikme Faizleri 164.491,50 TL
İşgal Harcı 385.308,18 TL
Toplam 5.990.179,68 TL

 

2009 Mali Yılı Gelir Bütçesi

 

Vergi Gelirleri  
Genel Bütçe Ver. Gel. Al. Pay.  
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 928.225,56 TL
Dâhilden Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 68.711,74 TL
Harçlar 3.102.653,58 TL
Toplam 4.099.590,88 TL
   
Vergi Dışı Gelirler  
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.020.100,03 TL
Mal ve Hizmet Satış Geliri 2.550.060,89 TL
Kurumlar Hasılatı 168.966.33 TL
Kira Gelirleri 301.072,81 TL
Diğer Gelirler 4.680.820,98 TL
Faiz Gelirleri 15.094,62 TL
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.262.482,06 TL
Para Cezaları 287.754,78 TL
Diğer Çeşitli Gelirler 115.489,51 TL
Sermaye Gelirleri  
Toplam Gelir 11.800.511,89 TL

 

Gider

 

Personel Giderleri 5.053.397,59 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına ayrılan 895.128,65 TL
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 406.797,08 TL
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 1.318.174,95 TL
Yolluklar 33.125,90 TL
Hizmet Alımları 2.446.410,87 TL
Temsil ve Tanıtma Giderleri 109.472,80 TL
Tedavi ve Cenaze Giderleri 72.920,27 TL
Faiz Giderleri 318.298,35 TL
Cari Transferler 316.603,29 TL
Sermaye Giderleri 4.279.167,46 TL
Sermaye Transferleri 498.516,46 TL
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları 553.714,12 TL
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım 1.666.344,78 TL
Görev Giderleri 27.515,96 TL
Toplam 17.995.588,53 TL
Gelir Toplamı 11.800.511,89 TL
Gider Toplamı 17.995.588,53 TL

 

Kıyaslamalı Olarak 2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri

 

Aylar 2008 2009 TL Değişim %
Ocak 405.206,39 TL 450.895,60 TL 45.689,21 TL 11,28
Şubat 390.665,74 TL 371.274,22 TL -19.391,52 TL - 4,96
Mart 346.718,68 TL 389.157,46 TL 42.438,78 TL 12,24
Nisan 416.805,57 TL 365.415,60 TL -51.389,97 TL -12,33
Mayıs 468.215,04 TL 283.616,29 TL -184.598,75 TL -39,43
Haziran 550.660,65 TL 476.200,74 TL -74.459,91 TL -13,52
Temmuz 478.998,93 TL 388.665,40 TL 90.333,53 TL -18.85
Ağustos 432.513,77 TL 526.065,66 TL 93.551,89 TL 19.53
Eylül 468.859,85 TL 428.168,38 TL - 40.691,47 TL - 8.68
Ekim 400.180,81 TL 399.125,87 TL -1.054,94 TL - 2.63
Kasım 379.258,82 TL 480.767,52 TL 101.50,87 TL 26.76
Aralık 642.365,84 TL 527.210,95 TL -115.154,89 TL -17.92
Toplam 5,380,450,09 TL 4,985,060,69 TL -395,389,94 TL -7.34

2009 Yılının Personel Giderlerinden Önceki Yıla Göre 395.389,94 TL Tasarruf Sağlanmıştır

 

Kıyaslamalı Olarak 2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Araç Bakım Onarım Giderleri

 

Aylar

2008 2009 TL Değişim %
Ocak 1.585,00 TL 746,34 TL -838,66 TL -52,91
Şubat 2.400,00 TL 6.066,50 TL 3,666,50 TL 152,77
Mart 14.702,74 TL 66.598,52 TL 51,895,78 TL 352,97
Nisan 16.146,71 TL 560,00 TL -15.586,71 TL -96,53
Mayıs 9.556,87 TL 17.496,17 TL 7.939,30 TL 83,07
Haziran 14.871,76 TL 6.166,06 TL -8.705,70 TL -58,54
Temmuz 37.768,71 TL 3.683,92 TL -34.084,79 TL -90.24
Ağustos 19.389,92 TL

Harcama yok

-19.389,92 TL -100.00
Eylül 59.346,93 TL

Harcama yok

-59.346,93 TL -100.00
Ekim 2.809,63 TL 2.541,72 TL -267,91 TL -9.53
Kasım 19.055,43 TL

Harcama yok

-19.055,43 TL -100.00
Aralık 49.312,00 TL 2.796,60 TL -46.515,40 TL -94.32
Toplam 249.645,70 TL 106.655,83 TL -142.989,87 TL -57.27

2009 Yılının Araç Bakım Onarım Giderlerinden Önceki Yıla Göre 142.989,87 TL Tasarruf Sağlanmıştır

 

Kıyaslamalı Olarak 2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Akaryakıt Giderleri

 

Aylar

2008 2009 TL Değişim %
Ocak 5.872,48 TL 5.746,26 TL -126,22 TL -2,15
Şubat 50.575,45 TL 24.509,51 TL -26.065,94 TL -51,54
Mart 33.306,00 TL 61.767,81 TL 28.461,81 TL 85,46
Nisan 45.508,93 TL 15.451,25 TL -30.057,68 TL -66,05
Mayıs 42.179,26 TL 15.883,49 TL -26.295,77 TL -62,34
Haziran 52.401,51 TL 12.464,18 TL -39.937,33 TL -76,21
Temmuz 104.013,52 TL 23.788,54 TL -80.224,98 TL -77,12
Ağustos 95.233,96 TL 11.070,73 TL -84.163,23 TL -88.37
Eylül 84.412,80 TL 14.761,34 TL -69.651,46 TL -82.51
Ekim 74.519,14 TL 77.542,14 TL 3.023,00 TL 4.05
Kasım 45.359,24 TL 783.83 TL -44.575,41 TL -98.27
Aralık 78.622,45 TL 66.977,22 TL -11.645,23 TL -14.81
Toplam 712.004,74 TL 330.746,30 TL -381.258,44 TL -53.54

2009 Yılının Akaryakıt Giderlerinden Önceki Yıla Göre 381.258,44 TL Tasarruf Sağlanmıştır

 

2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Altan Temizlik Şirketine Yapılan Ödemeler

 

Aylar 2008 2009 29.03.2009 tarihine kadar Altan Temizlik Şirketinin Toplam 2.722.690,95 TL hakediş alacağı bulunmaktadır. 02.04.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında geçmiş yıllara ait olarak 466.780.9S TL eski dönem borcu bizim dönemimiz de ödenmiş olup, Altan Temizlik Şirketine 2.255.900,00 TL eski dönem borcu kalmıştır.
Ocak 0,00 TL 43,000,00 TL
Şubat 0,00 TL 20,000,00 TL
Mart 85.000,00 TL 35,000,00 TL
Nisan 57.000,00 TL 0,00 TL
Mayıs 53.000,00 TL 35.000,00 TL
Haziran 63.000,00 TL 349.830,59 TL
Temmuz 80.000,00 TL 31.000,00 TL
Ağustos 70.000,00 TL 190.545,59 TL
Eylül 35.000,00 TL 391.059,65 TL
Ekim 45.000,00 TL 116.486,12 TL
Kasım 43.900,00 TL 307.572,81 TL
Aralık 60.000,00 TL 95.000,00 TL
Toplam 591.900,00 TL 1.614.494,76 TL

 

2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Emekli Sandığı Ödemeleri

 

Aylar

2008 Tahakkuk 2008 Ödenen 2009 Tahakkuk 2009 Ödenen
Ocak 16.446,63 TL 0,00 TL 18.185,81 TL 18.185,81 TL
Şubat 17.078,11 TL 0,00 TL 15.251,45 TL 0,00 TL
Mart 16.560,63 TL 0,00 TL 15.885,18 TL 0,00 TL
Nisan 15.105,92 TL 0,00 TL 14.840,92 TL 14.840,92 TL
Mayıs 15.242,63 TL 0,00 TL 14.963,22 TL 14.963,22 TL
Haziran 15.313,95 TL 0,00 TL 15.026,83 TL 15.026,83 TL
Temmuz 15.933,79 TL 0,00 TL 15.785,34 TL 15.785,34 TL
Ağustos 15.620,25 TL 0,00 TL 15.660,87 TL 15.660,87 TL
Eylül 15.350,73 TL 0,00 TL 15.490,40 TL 15.490,40 TL
Ekim 14.979,35 TL 0,00 TL 15.905,73 TL 15.905,73 TL
Kasım 15.005,69 TL 0,00 TL 15.840,52 TL 15.840,52 TL
Aralık 15.008,90 TL 0,00 TL 16.033,35 TL 0,00 TL
Toplam 187.646,58 TL 0,00 TL 188.869,62 TL 141.699,64 TL

2008 Yılı Emekli Sandığına 187.646,58 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 2008 Yılı İçerisinde Ödeme Yapılmamıştır. 2009 Yılında Emekli Sandığı 188.869,62 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 141.699,64 TL Ödeme Yapılmıştır.

 

2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu Ödemeleri

 

Aylar 2008 Tahakkuk 2008 Ödenen 2009 Tahakkuk 2009 Ödenen
Ocak 91.854,93 TL 0,00 TL 106.621,86 TL 0,00 TL
Şubat 89.294,74 TL 0,00 TL 102.130,00 TL 0,00 TL
Mart 117.196,93 TL 0,00 TL 104.224,02 TL 104.224,02 TL
Nisan 91.865,88 TL 0,00 TL 75.393,40 TL 75.393,40 TL
Mayıs 125.748,75 TL 0,00 TL 129.496,87 TL 129.496,87 TL
Haziran 97.699,65 TL 0,00 TL 82.963,32 TL 82.963,32 TL
Temmuz 110.277,38 TL 0,00 TL 124.120,55 TL 124.120,55 TL
Ağustos 109.986,60 TL 0,00 TL 143.690,16 TL 143.690,16 TL
Eylül 110.055,41 TL 0,00 TL 93.724,84 TL 0,00 TL
Ekim 106.302,13 TL 0,00 TL 115.956,20 TL 0,00 TL
Kasım 100.692,57 TL 0,00 TL 117.546,80 TL 0,00 TL
Aralık 112.323,67 TL 0,00 TL 87.988,32 TL 0,00 TL
Toplam 1.360,691,16 TL 0,00 TL 1.283.866,34 TL 623.978,02 TL

2008 Yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna 1.360.691,16 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 2008 Yılı İçerisinde Ödeme Yapılmamıştır. 2009 Yılında ise 1.283.866,34 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 623.978,02 TL Ödeme Yapılmıştır.

 

2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Vergi Dairesi Ödemeleri

 

Aylar

2008 Tahakkuk 2008 Ödenen 2009 Tahakkuk 2009 Ödenen
Ocak 57.220,24 TL 2.914,57 TL 84.744,17 TL 48.019,26 TL
Şubat 66.070,80 TL 68.807,58 TL 78.931,55 TL 84.546,98 TL
Mart 55.900,91 TL 44.600,84 TL 81.701,70 TL 47.147,58 TL
Nisan 74.404,52 TL 2.418,19 TL 49.480,39 TL 19.816,49 TL
Mayıs 44.571,39 TL 41.475,82 TL 36.322,70 TL 62.080,18 TL
Haziran 86.079,68 TL 44.836,83 TL 130.761,71 TL 137.525,39 TL
Temmuz 90.759,11 TL 10.779,10 TL 56.090,75 TL 163.041,93 TL
Ağustos 83.030,83 TL 50.969,62 TL 100.760,69 TL 103.854,53 TL
Eylül 101.853,57 TL 46.811,72 TL 142.384,39 TL 13.155,44 TL
Ekim 81.991,23 TL 10.464,24 TL 68.640,73 TL 135.566,42 TL
Kasım 82.836,99 TL 80.148,37 TL 118.309,29 TL 40.526,26 TL
Aralık 158.832,90 TL 85.024,23 TL 134.005,93 TL 89.729,38 TL
Toplam 983.552,17 TL 499.251,11 TL 1.082.134,00 TL 945.009,84 TL

2008 Yılında Vergi Dairesinde Tahakkuk eden vergi 983.552,17 TL olup, 2008 yılında Belediye Başkanlığı tarafından nakdi ödeme yapılmamış, 499.251,11 TL Belediyenin Askeri Birliklerden almış olduğu su parasından mahsup edilmiştir. 2009 yılında ise tahakkuk eden vergi 1.082.134,00 TL olup, 2009 yılında toplam 945.009,84 TL ödeme yapılmıştır.

 

02.04.2009 - 31.12.2009 Tarihleri Arasında;

  1. 9.262.471,33 TL Gelir elde edilmiştir.
  2. 3.436.787,87 TL Gider Gerçekleştirilmiştir.
  3. Bu dönemde doğan SSK primleri olarak 819.256,49 TL ödeme yapılmıştır. Vergi Dairesi 1.434.783,35 TL ve Emekli Sandığı 298.515,57 TL olmak üzere toplam 2.552.555,41 TL ödeme yapılmıştır.
  4. Yapılan tüm alımlar peşin ödeme karşılığı yapılmaya gayret gösterilmiştir. İlave piyasa borcu Yapılmamaya çalışılmaktadır.
  5. Gelibolu temizlik hizmetlerini yürüten Altan Temizlik Hiz.Ltd.Şti.'ne bu faaliyetinden dolayı alacağı olan ve dönemimizde doğan 1.614.44,76 TL'lik hak ediş tutarı ödenmiştir. İlgili firmaya Gelibolu Belediyesinin 2008 yılı toplam ödeme miktarı 591.900,00 TL'dir Bu firmanın halen 2007 ve 2008 yılları hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle belediyemizden 2.722.680,95 TL alacağından 2.255.900,00 TL' sı kalmıştır.
  6. Belediyede çalışan işçilere 8 ayrı dönemde ödenen ikramiyelerinin göreve geldiğimizde ödenmeyen 2008 yılı 4-5-6-7­8 nci tediyeleri tamamlanmış, 2008 Tediye alacakları ödenmiş olup,2009 tediye alacakları kalmamıştır.
  7. 02.04.2009 tarihine kadar doğan piyasa borçları listesinden 284 kişi 17 kişiye düşürülerek, 5.494.928,51 TL'lik toplam piyasa borcu borcunun 2.135.460,79 TL'sı ödenmiş olup, piyasa borcu olarak 3.359.467,72 TL kalmıştır. Bu piyasa borçlarının en büyük kısmı iki firmaya, Üsat Yapı Taah.ve İnşaat Ltd. Şti. ile Altan Temizlik Şirketine toplam 3.140.862,00 TL'dir.
  8. 2008 Mali Yılı Net Gelirimiz 10.653.820,58 TL olup, 2008 Mali Yılı Net Giderimiz 13.958.450,85 TL'dir.
  9. 2009 Mali Yılı Net Gelirimiz 11.800.511,89 TL olup, 2009 Mali Yılı Net Giderimiz 17.995.588,48 TL'dir.

 

Piyasa Borçları 5.494.928,51 TL
02.04.2009 ile 29.03.2010 arasında ödenen 2.135.460,79 TL
Kalan Piyasa Borçları 3.359.467,72 TL
   
2008 Yılı İşçi Alacaklarının Toplamı 255.000,00 TL
Devlet Hastaneleri ve Sağlık Ocakları 55.000,00 TL
Emanet Hesap Teknik Yapı İnşaat 207.282,67 TL
Teknik Yapı Faiz ve İcra Masrafları 58.960,55 TL
Sonradan gelen ve ödenen fatura 10.200,00 TL
Toplam 586.443,22 TL

 

2009 yılında; 02.04.2009 tarihine kadar toplam Piyasa borç listesi toplam 284 kişiye 5.494.928,51 TL olup, 29.03.2010 tarihi itibarıyla borç listesi 17 kişiye düşürülmüş, 3.359.467,72 TL borç bakiyesi kalmıştır. Toplam 2.122.460,79 TL eski dönem borcu ve Resmi Kurumlar, 2008 yılı işçi alacakları ve Emanet hesap Yapı Denetim Hesabı toplam 586.443,22 TL ödeme yapılmıştır.

2.135.460,79 + 586.443,22 = 2.721.904,01 TL toplam ödeme yapılmıştır.