Anasayfa » Faaliyetler » 2009 Yılı Faaliyet Raporu » Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü


 
 

Zabıta Müdürlüğümüz, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık, selamet, refah ve huzurunu yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen Belediye suçlarının takip ve araştırılması ile yükümlü yönetmelik, kanun ve yasalar çerçevesinde görev yapmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı Trafik Zabıta, Otopark Memurluğu ve Ruhsat Bürosu bulunmaktadır.

Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Zabıta Müdürü, 4 adet Zabıta Memuru, 1 adet Trafik Zabıta Memuru, 1 adet Büro Memuru, 1 adet araç şoförü, 3 adet işçi personel ile görevlerimiz yürütülmektedir.

Belediyemiz Hizmet Binasında, Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi amacı ile, Müdürlüğümüze 1 adet Müdür Odası, 1 adet Büro işleri odası, 1 adet Ruhsat odası, 1 adet arşiv odası tahsis edilmiştir.

Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 adet fiat doblo araç, 2 adet motorsiklet tahsis edilerek, Zabıta hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

 

Yapılan Başlıca Çalışmalar:

Müdürlüğümüzce Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan tüm Cadde ve Meydanlar üzerinde Zabıta Memurlarımızca denetim ve kontroller aralıksız olarak sürdürülmüştür. Mücavir alan sınırları içerisinde ve Belediyemiz sorumluluk alanlarında toplam 8 Zabıta Personeli ve 3 Araç ile görevimizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler alınarak anında müdahale edilmektedir. Şehrimizin muhtelif bölgelerinde görevli Zabıta personeli ile sorumluluk alanlarında kontrol ve denetimler yapılmakta, şikayetler değerlendirilmekte, Belediye emir ve yasalarına riayet etmeyen 68 adet vatandaşımıza, zabıt varakası düzenlenmiş olup, toplam: 4.278.00 TL. para cezası kesilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak her ay internet ve içkisiz kafe denetimleri periyodik olarak yapılmış olup, eksiklik görülen yerlerde gerekli uyarılar yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde kıraathane (1 adet), çay bahçesi (1 adet), içkili lokanta (1 adet) işletmeye; Toplam: 2.100.00 TL. para cezası verilmiştir. Mücavir alanımızda kalan (2 adet) işyerimize de, İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde; Toplam: 1.700.00 TL. para cezası verilmiştir. Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ile yapılan ortaklaşa denetimler yapılmış olup; Ruhsatsız faaliyet ve işletme vasfına uymayan yerlere gerekli uyarılar yapılmıştır. İşyerlerinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflarımızın ruhsat almaları ve işletme vasıflarını taşımaları sağlanmıştır.

İlçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında, Çevre ve görüntü kirliliği yapan 6 adet hurda araçr tutanakla hurda araç parkına çekilmiştir.

10 Ağustos 2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatları yönetmeliği kapsamında yer alan ve esnaflarımız tarafından alınması gereken açılma ruhsatları alınıp alınmadığının kontrolleri yapılarak ruhsat almadığı tespit edilen işyerlerine gerekli ikaz yapılmıştır.

Hocahamza Mahallesi, Eğritaş Mevkiinde bulunan 1 adet bar, işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğindeki, işlemleri yerine getirmediğinden, mühürlenerek kapatılmıştır.

Mücavir alanımız içinde bulunan Burhanlı Köyü sahilinde faaliyet gösteren 1 adet bar, yönetmelik gereği mühürlenerek kapatılmıştır.

İlçemizin trafik yoğunluğunu gidermek için; Gölcük Caddemiz tek yön iniş, Gazi Süleyman Paşa Caddemiz, İstanbul istikameti tek yön gidiş olarak düzenlenmiş olup, trafik akışının doğru olarak sağlanabilmesi için, 80 adet trafik levhası dikilmiştir.

Personel ve okul servis araçlarında, Personel Servis aracı izin belgesi, servis aracı uygunluk belgesi, güzergah izin belgesi ve plaka yenileme işlemleri için 13 adet (S) plaka ruhsatı işlemleri yapılmış olup; Toplam :7.800.00 TL. Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

2872 Sayılı Çevre Kanunun ve ilgili yönetmeliklere göre Çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseselerin ses basınç düzeyinin ölçümleri desibel makinesi ile yapılmıştır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile koordineli denetimler ve kontrollerimiz devam etmektedir.

İlçemizde bulunan simit ve ekmek fırınları İlçe Tarım ile koordineli çalışılarak simit, ekmek ve pide gramaj kontrolleri yapılmıştır.

Eksiklikleri görülen 6 adet işyerine 4.300.00 TL. para cezası kesilmiştir.

İlçemizde iki gün Pazar kurulmaktadır. İlçemizde Salı günleri kurulmakta olan semt pazarımızın pazaryerlerinde değişikliğe gidilmiş, pazarcı esnafımızın daha düzenli olduğu, vatandaşlarımızın rahat alış-veriş ortamını bulduğu yeni uygulama, ilçe merkezindeki trafik akışına da nefes aldırmıştır.

Pazaryerlerinde bulunan esnaflarımızın mevcut sınırlarının dışını işgal etmemeleri, yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmaması hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Canlı, açıkta tavuk satışı engellenmiştir. Haftalık olarak Pazaryerlerinden toplanan işgaliye bedelleri konusunda Tahakkuk Servisi ile koordineli çalışmalar yapılmıştır. Yer sahiplerinin kayıtlı parsellerde bulunup bulunmadığını kontrol edilmiş, esnafların işgaliye kartlarına bakılarak eksiklikler konusunda uyarıda bulunulmuştur.

İlçemiz Salı pazarında sebze kısmında 487 adet pazarcı esnafı, tuhafiye kısmında 444 pazarcı esnafı olmak üzere, toplam 931 pazarcı esnafımız bulunmaktadır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna göre Pazaryerlerinde satışa sunulan bütün mallar üzerinde bulundurulması gereken etiketin veya fiyat tarifelerinin bulundurulması sağlanmıştır.

Birimimize pazaryerleri ile ilgili 300 adet dilekçe başvurusu havale edilmiş olup; Bu dilekçelerin 280 adeti işlem görmüştür. Yapılan genel denetimlerde 15 pazarcı esnafımıza zabıt varakası kesilerek, para cezası uygulanmış olup; Toplam:1.035.00 TL. Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

3757 sayılı Kanuna göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapılarak; 20 adet aileye asker ailesi maaşı bağlanmıştır.

Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik çerçevesinde sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olunmuş ve eksik görülen levhaların yerlerine dikimleri sağlanmıştır. Halkımızın daha rahat bir şekilde adreslerini tespit etmeleri amacı ile hazırlanan, üzerinde mahalle ile sokak adı yazan yeni kapı numaraları takılmaya başlanmış, çalışma devam etmektedir.

Pazar günleri açık olan 50 işyeri esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı verilmiş olup; Toplam: 7.470.00 TL. Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

Okul kantinlerinin denetimleri diğer ilgili mercilerle irtibatlı olarak yapılmış, kantinlerin hijyenik kurallar doğrultusunda çalışmalarının temini sağlanmış, satışa sunulan malların tüketim tarihleri ve gıda maddelerinin sağlığa uygun hazırlanmasına dikkat ettirilmiştir. Bu gibi yerlerde çalışan personelinde sağlık muayenesinden geçip geçmediğinin kontrolleri aralıksız yapılmıştır.

Gıda satış yerlerinde yapılan denetimlerde, satışa arz edilen malların son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapılmış olup, işyerleri genelinde bu konu hakkında titiz davranışlarda bulundukları gözlenmiştir.

Şehir merkezindeki trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek için yapılan çalışmalar doğrultusunda öğrencilerin kullandığı okul önlerindeki yolların çizgilerini yenilenmiştir. Yine şehrin muhtelif yerlerine yol aynaları konmuştur.

Ekiplerimiz, 19 Mayıs 2008'de yürürlüğe giren kanun uyarınca tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin yasaklandığı yerleri denetlemişler, yasal düzenlemeyi ve buna uymamaktan kaynaklanacak cezai sonuçları belirten uyarı levhalarının "herkesin görebileceği alanlara asılıp aşılmadığı" kontrol edilmiş ve işyeri sahipleri ile çalışanlara bu konuda bilgi verilmiştir.

Kasaplar ve et ürünleri satış yapan işletme denetimleri de Belediyemiz Veteriner Hekimliğimizle birlikte denetlenmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan bu denetimlerimizde; fırınlar, lokantalar, pastane imalathaneleri ve satış yerleri, kahvehaneler ve kıraathaneler, otel, motel, pansiyon ve konaklama yerleri, çay bahçeleri, berber ve kuaför gibi yerlerin denetimleri periyodik olarak yapılmıştır.

Dini ve Milli bayramlarda halkımızın Bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli önlemler alınmış, Kurban Bayramında Belediyemizce belirlenen 2 Adet kurban kesim yerinde zabıtamızca gerekli tedbirler alınarak vatandaşın bir düzen içerisinde kurban kesmeleri sağlanmıştır.

İlçemizde yapılan kontrollerde, görülen su patlağı, toprak kayması, kaldırım çökmesi, yol çökmesi gibi aksaklıklar, ilgili birimlere bildirilmiştir.

Belediyemize çeşitli kurumlardan gelen 206 adet yazılı evrak, Müdürlüğümüze havale edilmiş olup, araştırmaları ve gerekli yaptırımları yapılarak, ilgili makama cevap verilmiştir.