Anasayfa » Faaliyetler » 2010 Yılı Faaliyet Raporu » İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilk Müdürlüğü


 
 

Görevi

İlçemizin sorumluluk alanındaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarına uygun gelişmesini sağlamak ve hayata geçirilmesi işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Çalışmalarımız yasa, yönetmelikler bütününde; yapı ruhsatı düzenlenmesi, temel üstü seviyesine gelen inşaatlara temel üstü vizelerinin yapılması, eski binalara yapı yıkma belgesi düzenlenmesi, mevcut yapılarda tadilat ruhsatı verilmesi, ruhsat yenileme işlemleri, yapı yapılması aşamasında 4708 sayılı Yapı Denetimi mevzuatı kapsamında yapıların denetimi, yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi, muvakkat inşaat taleplerinin Belediye Encümenine sunulması, Koruma Yasası kapsamındaki korunacak yapıların rolöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine ön onay yapılması.

  

Yapılan Çalışmalar

01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında 3194 sayılı İmar Kanunu Hükümleri gereğince yeni yapı ruhsatı, ruhsat yenileme, tadilat ruhsatı, ilave kat ruhsatı, yeniden ruhsat olmak üzere toplam 145 adet inşaat ruhsatı verilmiş olup, yanan yıkılan olarak ta 17 adet ruhsat verilmiştir. Belediyemize müracaat eden kişilere gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 386 adet Yapı Kullanma Ruhsatı verilmiştir.

01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında İmar Müdürlüğü servisine 2382 adet evrak gelmiş olup, cevapları verilerek 1961 adet evrak gönderilmiştir.

Ayrıca 116 adet imar durumu düzenlenmiştir. 29 adet tevhit terk, 12 adet terk, 7 adet ifraz, 11 adet birleştirme Encümenimizce kabul edilerek muameleleri tamamlanmıştır. 34 adet Meclis Kararı 34 adet imar planı değişikliği Belediye Meclisimiz onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Celal Nuri İleri Caddesi Hastane önü, Sinan Paşa Türbesi istikametinde kot alım çalışmaları yapılmıştır. Mevlevihane Caddesi ve Fikirli Sinan Çeşme Sokak’ta kot alım çalışmaları yapılmıştır. Hocahamza Mahallesi ve Yazıcızade Mahallesi Numarataj çalışmaları tamamlanmıştır.

İmar kanununun 32.maddesi gereğince ruhsatsız, ruhsatlı projesine aykırı 59 adet inşaat mühürlenerek durdurulmuş ve aynı kanununun 42.maddesi gereğince Belediye Encümeni tarafından 192.694,54.TL. para cezası verilmiştir.

 

Yol Düzenleme Çalışmalarımız