Anasayfa » Faaliyetler » 2010 Yılı Faaliyet Raporu » Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü


 
 

Görevi

Zabıta Müdürlüğümüz; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, ilçenin düzenini ve ilçe halkının sağlık, selamet, refah ve huzurunu yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye Suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen Belediye suçlarının takip ve araştırılması ile yükümlü yönetmelik, kanun ve yasalar çerçevesinde görev yapmaktadır.

Müdürlüğümüze bağlı Trafik Zabıta, Otopark Memurluğu ve Ruhsat Bürosu bulunmaktadır.

Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Zabıta Müdürü, 4 adet Zabıta Memuru, 1 adet Trafik Zabıta Memuru, 1 adet Büro Memuru, 1 adet araç şoförü, 3 adet işçi personel ile görevlerimiz yürütülmektedir.

Belediyemiz Hizmet Binasında, Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi amacı ile Müdürlüğümüze 1 adet Müdür Odası, 1 adet Büro işleri odası, 1 adet Ruhsat odası, 1 adet arşiv odası tahsis edilmiştir.

  

 

 

 

 

Yapılan Çalışmalar

Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 adet Hyundai araç, 2 adet motorsiklet tahsis edilerek, Zabıta hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Müdürlüğümüzce Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan tüm Cadde ve Meydanlar üzerinde Zabıta Memurlarımızca denetim ve kontroller aralıksız olarak sürdürülmüştür. Mücavir alan sınırları içerisinde ve Belediyemiz sorumluluk alanlarında toplam 8 Zabıta Personeli ve 3 Araç ile görevimizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler alınarak anında müdahale edilmektedir.

Şehrimizin muhtelif bölgelerinde görevli Zabıta personeli ile sorumluluk alanlarında kontrol ve denetimler yapılmakta, şikayetler değerlendirilmekte, Belediye emir ve yasalarına riayet etmeyen 66 adet vatandaşımıza, zabıt varakası düzenlenmiş olup, toplam: 4.650.00 TL. para cezası kesilmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak her ay internet ve içkisiz kafe denetimleri periyodik olarak yapılmış olup, eksiklik görülen yerlerde gerekli uyarılar yapılmıştır.

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunda belirtilen kapalı alanlarda; Tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasaklandığı, kanuna uymayan işletmelere yapılan denetimlerde; Belediye Encümenimizce 10 kişiye toplam: 5.730.00 TL. para cezası verilmiştir.

Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ile ortaklaşa denetimler yapılmış olup; Ruhsatsız faaliyet ve işletme vasfına uymayan yerlere gerekli uyarılar yapılmıştır. İşyerlerinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflarımızın ruhsat almaları ve işletme vasıflarını taşımaları sağlanmıştır.

İlçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında, Çevre ve görüntü kirliliği yapan 6 adet hurda araç, tutanakla hurda araç parkına çekilmiştir.

10 Ağustos 2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatları yönetmeliği kapsamında yer alan ve esnaflarımız tarafından alınması gereken açılma ruhsatları alınıp alınmadığının kontrolleri yapılarak ruhsat almadığı tespit edilen işyerlerine gerekli ikaz yapılmıştır.

İbni Hasancık sokak gidiş ve geliş olarak çift yönlü araç trafiğine açılmış, bu yeni uygulama ilçe merkezindeki trafik akışına da nefes aldırmıştır.

Yaz sezonu boyunca 18 Haziran 2010 tarihi ile 13 Eylül 2010 tarihleri arasında; Gelibolulu Mustafa Ali Bey Caddesinin Belediye girişinden itibaren, Cerrahi Hüseyin Camii girişi ve Osmar Market girişi ile Vakıflar Bankasının başlangıcı dahil olmak üzere Atatürk Caddesinde bulunan çarşı trafiğe kapatılmıştır.

Vakıflar Bankası ile Eski Belediye Binasının arasında bulunan, Zübeyde Hanım Caddesinin başlangıcına; Halkımızın dinlenebilmesi için oturma bankları konulmuş, dinlenme parkı oluşturulmuştur.

Personel ve okul servis araçlarında, Personel Servis aracı izin belgesi, servis aracı uygunluk belgesi, güzergah izin belgesi ve plaka yenileme işlemleri için 20 adet (S) plaka ruhsatı işlemleri yapılmış olup; Toplam :12.500.00 TL. Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

İlçemizde iki gün Pazar kurulmaktadır. İlçemiz Salı pazarında sebze kısmında 487 adet pazarcı esnafı, tuhafiye kısmında 444 pazarcı esnafı olmak üzere, toplam 931 pazarcı esnafımız bulunmaktadır.

Pazaryerlerinde bulunan esnaflarımızın mevcut sınırlarının dışını işgal etmemeleri, yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmaması hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Haftalık olarak Pazaryerlerinden toplanan işgaliye bedelleri konusunda Tahakkuk Servisi ile koordineli çalışmalar yapılmıştır. Birimimize pazaryerleri ile ilgili 80 adet dilekçe başvurusu havale edilmiş olup; Bu dilekçelerin 50 adeti işlem görmüştür. Yapılan genel denetimlerde 2 pazarcı esnafımıza zabıt varakası kesilerek, para cezası uygulanmıştır.

3757 sayılı Kanuna göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapılarak; 43 adet aileye asker ailesi maaşı bağlanmıştır.

Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik çerçevesinde sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olunmuş ve eksik görülen levhaların yerlerine dikimleri sağlanmıştır. Halkımızın daha rahat bir şekilde adreslerini tespit etmeleri amacı ile hazırlanan, üzerinde mahalle ile sokak adı yazan yeni kapı numaralarının takılmasına devam edilmiştir.

Pazar günleri açık olan 139 işyeri esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı verilmiş olup; Toplam: 22.730.00 TL. Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

2010 yılı içerisinde; 131 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat başvurusunda bulunulmuş ve düzenlenmiş olup; Toplam:78.488.50 TL. Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

Okul kantinlerinin denetimleri diğer ilgili mercilerle irtibatlı olarak yapılmış, kantinlerin hijyenik kurallar doğrultusunda çalışmalarının temini sağlanmıştır.

Gıda satış yerlerinde yapılan denetimlerde, satışa arz edilen malların son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapılmış olup, işyerleri genelinde bu konu hakkında titiz davranışlarda bulundukları gözlenmiştir.

Şehir merkezindeki trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek için yapılan çalışmalar doğrultusunda öğrencilerin kullandığı okul önlerindeki yolların çizgilerini yenilenmiştir. Yine şehrin muhtelif yerlerine yol aynaları konmuştur.

Kasaplar ve et ürünleri satış yapan işletme denetimleri de Belediyemiz Veteriner Hekimliğimizle birlikte denetlenmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan bu denetimlerimizde; fırınlar, lokantalar, pastane imalathaneleri ve satış yerleri, kahvehaneler ve kıraathaneler, otel, motel, pansiyon ve konaklama yerleri, çay bahçeleri, berber ve kuaför gibi yerlerin denetimleri periyodik olarak yapılmıştır.

Veterinerlik Birimi ile birlikte, ev ve süs hayvanı satan işyeri sahiplerine yönelik eğitim semineri düzenlenmiş, “Ev ve süs hayvanlarının bakım ve korunması” konulu seminere katılanlara eğitim sertifikaları verilmiştir.

Dini ve Milli bayramlarda halkımızın Bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli önlemler alınmış, Kurban Bayramında Belediyemizce belirlenen 2 Adet kurban kesim yerinde zabıtamızca gerekli tedbirler alınarak vatandaşın bir düzen içerisinde kurban kesmeleri sağlanmıştır.

İlçemizde yapılan kontrollerde, görülen su patlağı, toprak kayması, kaldırım çökmesi, yol çökmesi gibi aksaklıklar, ilgili birimlere bildirilmiştir.

Belediyemize çeşitli kurumlardan gelen 347 adet yazılı evrak, Müdürlüğümüze havale edilmiş olup, araştırmaları ve gerekli yaptırımları yapılarak, ilgili makama cevap verilmiştir.