Anasayfa » Faaliyetler » 2010 Yılı Faaliyet Raporu » Destek Hizmet Müdürlüğü

Destek Hizmet Müdürlüğü


 
 

Görevi

Belediyeye ait araç, iş makinesi ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak, şoförlere görevlerin dağıtılmasını sağlamak, araçların taşıt görev emirlerini düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, yedek parça ihtiyacının tespitini ve teminini yapmak, yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak.

 

Yapılan Çalışmalar

Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bir adet çift kabin açık kasa kamyonet, bir adet kazıcı-yükleyici kepçe ile Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bir adet çift kabin açık kasa kamyonet belediyemizin araç ve makine parkına dahil edilmiştir.

İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin ilçe dışı müsabakalara ulaşımı sağlanmış, 01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında, Geliboluspor'a 22, Harb-İşspor'a 13, Gelibolu Yarımadaspor'a 5 kez araç tahsisi yapılmıştır.

İlçemizdeki okullar ve sivil toplum örgütlerinin sosyal ve kültürel etkinliklerinde ulaşımlarının sağlanması birimimiz tarafından gerçekleştirilmiş, yıl içerisinde 20 kez araç görevlendirmesi yapılmıştır.

Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda; kurumumuza ait hasta nakil ambulansı ile gelen talepler doğrultusunda, randevusunu almış hastaların, değişik şehir merkezlerindeki hastanelere nakli sağlanmıştır.

İlçemizde yakınını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze işlemleri için yılın 365 günü araç görevlendirilmesi yapılmış, merkez ve köy mezarlıklara ulaşımı birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuza ait tüm araç ve ekipmanın bakımları kontrol altında tutulmuş; garanti kapsamında olan araçların yetkili servislere şevki, garanti dışı araçların tamir ve yedek parça temini 4737 sayılı ihale kanununun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında birimimiz tarafından yapılmıştır.

Kurumumuza ait ve müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içindeki iskelenin; ISPS kodunda sertifikasının yenilenmesi ve işletme izninin alınabilmesi için tüm eksiklikler giderilmiş, yük gemilerinin tahmil, tahliyesi için gerekli zemin oluşturulmuştur.

 

Satınalma Birimi

Müdürlüğümüz bünyesindeki Satınalma Birimi, 2010 mali hizmet yılında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı içersinde ihtiyaç duyulan, mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili ihtiyaçları temin ve tedarik etmiştir. Birimimize gelen 1147 adet evrağa cevap verilmiş, harcama birimlerinden gelen ve Belediye Başkanımızın olurları doğrultusunda satın alma faaliyeti içersinde bulunulmuştur.