Anasayfa » Faaliyetler » 2010 Yılı Faaliyet Raporu » Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü


 
 

Görevi

Belediyenin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesini sağlamak. Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenmesi.
Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması, müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması.

  

Faaliyet Şeması

Müdürlüğümüz bünyesinde; tasarruf tedbirlerine önem ve hassasiyet gösterilmiş, ihtiyaçlar için ayrılan kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, 01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arasında 2612 adet gelen evrak,1393 adet giden evrak kayda alınmış, toplam 7398 adet muhasebe fişi düzenlenmiştir.


Belediye Meclisimizin Ocak 2010 toplantısında seçtiği, Belediyemiz Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Ahmet Nalbant, Ömer Akyol, Derya Uysal ve Zafer Batır’dan oluşan Denetim Komisyonu tarafından; belediye personel giderleri incelendiğinde bir önceki yıla göre Memurlarda 2010 yılı için % 5 artış yapılmasına ve işçilerin toplu iş sözleşmesine yapılan ilk altı ay için % 3 ve ikinci altı ay içinde %4 olmak üzere toplam % 7 artış yapıldığı, 2009 yılı ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde tasarruf yapıldığı görülmüştür. 2010 mali yılında yapılan ihalelerin dosya üzerinde incelemesinde 4734 sayılı yasanın amir ve hükümlerine uyulduğu görülmüştür. 2010 Mali yılında; geçmiş dönemden kalan ödenebilir piyasa borçlarının bir kısmının ödendiği, mali disipline uygun hareket edilmeye çalışıldığı, 2010 yılı gerçekleşen gelirlerin 15.547.698,63 TL olduğu, gerçekleşen gider toplamının da 15.793.561,81 TL olduğu, 2011 yılına devreden alacakların 6.151.456,00 TL, 2011 yılına devreden borçların ise 14.432.900,95 TL olduğu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  

2010 Yılı Borç, Alacak, Gelir ve Gider Tabloları

  

Borçlarımız

Emekli Sandığı Kıdem Tazminatı 232.894,87 TL
Vergi Dairesi Md.lüğü ve Fon Diğer Fonları 1.568.480,62 TL
Diğer Banka Kredileri 947.454,19 TL
İller Bankası Kredileri 957.078,26 TL
Personel Alacakları 62.132,90 TL
Diğer Resmi Kurum Borçları 1.761.827,21 TL
Piyasa Borcu 3.817.093,43 TL
SGK (S.S.K. ve Emekli Sandığı) 5.085.939,47 TL
Toplam Borç 14.432.900,95 TL

 

Alacaklarımız

Su Geliri 2.251.239,28 TL
Emlak Geliri 1.316.641,65 TL
Çevre Temizlik Vergisi 1.245.374,14 TL
Para Cezaları 268.319,60 TL
Kiralar 442.608,02 TL
İlan ve Reklâm 92.557,63 TL
Vergi Resmi Harç Gecikme Faizleri 164.491,50 TL
İşgal Harcı 370.224,18 TL
Toplam Alacak 6.151.456,00 TL

 

Giderlerimiz

Personel Giderleri 5.092.400,37 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına ayrılan 1.049.138,99 TL
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 401.430,91 TL
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 1.313.131,54 TL
Yolluklar 31.416,06 TL
Hizmet Alımları 3.383.860,40 TL
Temsil ve Tanıtma Giderleri 442.818,65 TL
Tedavi ve Cenaze Giderleri 4.418,21 TL
Faiz Giderleri 497.000,46 TL
Cari Transferler 295.615,47 TL
Sermaye Giderleri 552.452,14 TL
Sermaye Transferleri 220.240,46 TL
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları 929.537,74 TL
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım 1.511.775,05 TL
Görev Giderleri 68.325,36 TL
Gider Toplamı 15.793.561,81 TL

 

Gelirlerimiz

Vergi Gelirleri  
Genel Bütçe Ver. Gel.Al.Pay 988.923,25 TL
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 62.077,28 TL
Dâhilden Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 382.762,44 TL
Harçlar 3.244.659,12 TL
Toplam 4.678.422,09 TL
   

Vergi Dışı Gelirler

 
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  
Mal ve Hizmet Satış Geliri 2.007.513,89 TL
Kira Gelirleri 629.808,31 TL
Diğer Hizmet Gelirleri 2.040.852,22 TL
Toplam 4.678.174,42 TL
   
Bağış ve Yardımlar 12.000,00 TL
   
Diğer Gelirler  
Faiz Gelirleri 14.920,95 TL
Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 5.414.890,39 TL
Para Cezaları 248.143,83 TL
Diğer Çeşitli Gelirler 385.591,96 TL
Toplam 6.063.547,12 TL
   
Sermaye Gelirleri 25.555,00 TL
   
Gelir Toplamı 15.457.698,63 TL

 

Personel Giderleri

Personele son üç yılda yapılan ödeme tablosu aylar itibariyle aşağıda sunulmuştur.

 

Aylar 2008 2009 2010
Ocak 405.206,39 TL 450.895,60 TL 439.106,25 TL
Şubat 390.665,74 TL 371.274,22 TL 364.069,30 TL
Mart 346.718,68 TL 389.157,46 TL 327.553,93 TL
Nisan 416.805,57 TL 365.415,60 TL 453.869,15 TL
Mayıs 468.215,04 TL 283.616,29 TL 356.364,08 TL
Haziran 550.660,65 TL 476.200,74 TL 539.417,53 TL
Temmuz 478.998,93 TL 388.665,40TL 358.152,92 TL
Ağustos 432.513,77 TL 526.065,66TL 472.143,32 TL
Eylül 468.859,85 TL 428.168,38TL 571.785,75 TL
Ekim 400.180,81 TL 399.125,87TL 380.017,75 TL
Kasım 379.258,82 TL 480.767,52TL 434.367,26 TL
Aralık 642.365,84 TL 527.210,95TL 395.553,13 TL
Toplam 5.380.450,09 TL 5.053.397,59 TL 5.092.400,37TL

*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.

 

Araç Bakım ve Onarım Giderleri

Araç bakım onarım giderleri ile ilgili olarak son üç yılda yapılan ödeme tablosu aylar itibariyle aşağıda sunulmuştur.

 

Aylar 2008 2009 2010
Ocak 1.585,00 TL 746,34 TL 1.913,96
Şubat 2.400,00 TL 6.066,50 TL 21.403,08
Mart 14.702,74 TL 66.598,52 TL 17.694,83
Nisan 16.146,71 TL 560,00 TL 9.877,73
Mayıs 9.556,87 TL 17.496,17 TL 14.350,65
Haziran 14.871,76 TL 6.166,06 TL 22.190.76
Temmuz 37.768,71 TL 3.683,92 TL 15.578,56
Ağustos 19.389,92 TL Harcama yok 28.518,19
Eylül 59.346,93 TL Harcama yok 38.743,11
Ekim 2.809,63 TL 2.541,72 TL 18.057,01
Kasım 19.055,43 TL Harcama yok 22.093,01
Aralık 49.312,00 TL 2.796,60 TL 39.260,92
Toplam 249.645,70 TL 106.655,83 TL 249.673,47 TL

*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.

 

Akaryakıt Giderleri

Kurumumuzun akaryakıt giderleri ile ilgili olarak son üç yılda yapılan ödeme tablosu aylar itibariyle aşağıda sunulmuştur.
 

 

Aylar 2008 2009 2010
Ocak 5.872,48 TL 5.746,26 TL 5.712,81 TL
Şubat 50.575,45 TL 24.509,51 TL 12.431,68 TL
Mart 33.306,00 TL 61.767,81 TL 47.491,03 TL
Nisan 45.508,93 TL 15.451,25 TL 22.127,45 TL
Mayıs 42.179,26 TL 15.883,49 TL 26.065,41 TL
Haziran 52.401,51 TL 12.464,18 TL 17.942,39 TL
Temmuz 104.013,52 TL 23.788,54 TL 16.562,21 TL
Ağustos 95.233,96 TL 11.070,73 TL 7.768,32 TL
Eylül 84.412,80 TL 14.761,34 TL 96.687,04 TL
Ekim 74.519,14 TL 77.542,14 TL 29.525,44 TL
Kasım 45.359,24 TL 783.83 TL 18.818.21 TL
Aralık 78.622,45 TL 66.977,22 TL 32.207,15 TL
Toplam 712.004,74 TL 330.746,30 TL 333.339,14 TL

*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.

 

Temizlik Şirketine Yapılan Ödemeler

Temizlik şirketine geçmiş dönemde hak edişleri eksik ödenerek, meydana getirilen borçlarda dönemimizde ödenmektedir.
 

 

Aylar 2008 2009 2010
Ocak 0,00 TL 43.000,00 TL 156.000,00 TL
Şubat 0,00 TL 20.000,00 TL 55.400,00 TL
Mart 85.000,00 TL 35.000,00 TL 59.000,00 TL
Nisan 57.000,00 TL 0,00 TL 58.000,00 TL
Mayıs 53.000,00 TL 35.000,00 TL 135.000,00 TL
Haziran 63.000,00 TL 349.830,59 TL 150.000,00 TL
Temmuz 80.000,00 TL 31.000,00 TL 349.300,00 TL
Ağustos 70.000,00 TL 190.545,59 TL 372.000,00 TL
Eylül 35.000,00 TL 391.059,65 TL 259.184,35 TL
Ekim 45.000,00 TL 116.486,12 TL 100.000,00 TL
Kasım 43.900,00 TL 307.572,81 TL 118.000,00 TL
Aralık 60.000,00 TL 95.000,00 TL 92.500,00 TL
Toplam 591.900,00 TL 1.614.494,76 TL 1.904.384,35 TL

*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.