Anasayfa » Faaliyetler » 2011 Yılı Faaliyet Raporu » Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü


 
 
Görevi

Belediyenin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesini sağlamak. Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenmesi. Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması, müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması.

 

Faaliyet Şeması

Müdürlüğümüz bünyesinde; tasarruf tedbirlerine önem ve hassasiyet gösterilmiş, ihtiyaçlar için ayrılan kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne, 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında 2768 adet gelen evrak, 1303 adet giden evrak kayda alınmış, toplam 10112 adet muhasebe fişi düzenlenmiştir.

Belediye Meclisimizin 07 Ocak 2012 tarihli oturumunda seçtiği, 5393 sayılı yasanın 25.ci maddesi gereğince bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediyemiz Meclis Üyeleri Serdar Sağkan, Orhan Tığ, Ahmet Nalbant, Hakan Öztürk ve Zafer Batır'dan oluşan Denetim Komisyonu tarafından; bütçe kalemleri itibariyle daha disiplinli mali politikalar uygulandığı, harcamalarda daha çok yatırım harcamalarına öncelik verildiği, su alacaklarının daha ciddi takip edildiği ve bunun sonucu olaraktan tahsilat oranlarının arttığı görülmüştür.

2011 yılı gerçekleşen gelirlerin 21.078.151,77 TL olduğu, gerçekleşen gider toplamının da 20.383.178,30 TL olduğu, 2012 yılına devreden alacakların 5.286.572,84 TL, 2012 yılına devreden borçların ise 15.394.768,86 TL olduğu, arka sayfadaki tablolarda gösterilmiştir.

 

 

 

 

 • 2011 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında 22.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gelir bütçesi; yıl sonu itibari ile %95.81 gerçekleşme oranı ile 2011 Yılı Gelir Bütçesi 21.078.151,77 TL olarak kesinleşmiştir.
 • 2011 yılı Gelir Bütçesi içinde dağılıma bakıldığında; 7.023.000,00 TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri %79,46 gerçekleşme oranı ile 5.580.137,50 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 4.885.000,00 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %110,42 gerçekleşme oranı ile 5.394.251,75 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 3.223.000,00 TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler %80,68 gerçekleşme oranı ile 2.166.839,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 6.063.547,12 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler %103,35 gerçekleşme oranı ile 6.929.422,66 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 156.000,00 TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri %368,03 gerçekleşme oranı ile 574.133,55 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 • 2011 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında 22.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gider bütçesi, yıl sonu itibari ile %92.65 gerçekleşme oranı ile 2011 Yılı Gider Bütçesi 20.383.178,30 TL olarak kesinleşmiştir.
 • 2011 Gider Bütçesi içinde dağılıma bakıldığında: 6.438.200,00 TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri %86,20 gerçekleşme oranı ile 5.550.007,10 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 1.509.700,00 TL olarak tahmin edilen SGK Devlet Primi Giderleri %73,27 gerçekleşme oranı ile 1.106.085,81 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 9.049.500,00 TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 131,73 gerçekleşme oranı ile 11.921.309,23 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 350.000,00 TL olarak tahmin edilen Faiz Giderleri %93,05 gerçekleşme oranı ile 325.684,75 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 1.540.800,00 TL olarak tahmin edilen Sermaye Giderleri %57,14 gerçekleşme oranı ile 880.424,92 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • 260.000,00 TL olarak tahmin edilen Sermaye Transfer Giderleri %161,21 gerçekleşme oranı ile 419.136,82 TL olarak gerçekleşmiştir.