Anasayfa » Faaliyetler » 2011 Yılı Faaliyet Raporu » Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü


 
 
Görevi

Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak, mücavir alan içerisinde su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak, ana isale hattından gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, su kuyularının,su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, yeni su hatlarını döşemek,kaçak su ve kanalizasyon bağlantılarını engellemek, oluşan kanal arızalarına müdahale etmek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve periyodik temizliğini yapmak, isale hattına verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak,suyu dezenfekte etmek,yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek, ilgili evrakları düzenlemek,gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hak edişleri hazırlamak, müdürlüğümüz bünyesinde kullanılacak araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek, yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek üzere görevi aksatmadan sürekliliği ve bütünlüğü korumak için faaliyetlerini özveriyle icra etmiştir.

Yapılan Çalışmalar

01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında su kanali­zasyon hizmetleri, müdürlüğümüz bünyesinde 31 perso­nel, U binek araç ve U iş makinesi ile gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Karainebeyli Tesisi, Arıtma Tesisi, Kaynarca Tesisi ve Münipbey Tesislerinden ihtiyaç doğrultusunda eşzamanlı olarak ana isale hattına su basılmıştır. Mücavir alan içerisindeki askeri kuruluşlar, itfaiyeler, çim ve orta refüj sulamaları, çevre peyzaj çalışmaları, sokak çeşmeleri, yer altı su kaçakları ve kaçak su kullanımı hariç yıllara göre tahakkuk verileri aşağıda sunulmuştur.

Tablodaki verilere bakıldığında toplam abone sayısında artış gözlenirken, sarf edilen su miktarında ciddi düşüş görülmektedir. Abone sayısı artarken, kullanılan su miktarı azalmaktadır. Denetim ve güncellemeler, kayıp ve kaçak oranını asgari seviyeye indirmiştir.

 

Tesislerde Elektrik Tasarrufu Sağlandı

Gelibolu Belediyesi'ne ait, müdürlüğümüz kontrolünde olan tesislerde elektrik abonelerindeki kısmi hatalı işlemler düzeltilerek, tasarruf tedbirleri alınmıştır. Su kuyularında, daha önce 'şantiye tipi' olarak alınmış elektrik abonelikleri 'içme suyu kullanımı' olarak değiştirilerek daha düşük bedelli enerji alımına geçilmiştir.

Tesislerde revizyona ihtiyaç duyulan kısmi elektrik panoları yenilenmiş yatırım amaçlı yeni kuyu ve tadilatlar yapılmıştır. Çok eski tarihli imalat olan trafoların bir bölümüne revizyon yapılmış, bir bölümü yenilenmiştir.

Aşağıdaki tablolarda elektrik tasarrufu ve yatırım farkları görülmektedir.

Bayırköy Arıtma Tesisinde 2011 yılında yapılan iyileştirme çalışmalarıyla artıma sürecindeki eski kimyasal yöntemler güncellenerek, maliyeti düşük verimi yüksek yeni yöntemler uygulanmaya başlanmıştır.

Halihazırda uygulanan Aluminyum Sülfat yerine Polialuminyum klorür hidroksit sülfat ve anyonikpolieloktrolit kullanılmaya başlandı. Bu yöntem sonucu olarak aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Sonuç olarak;

Tesiste mevcut kullanılan ürün Alüminyum Sülfat ile PACS-DVV-2016 karşılaştırıldığında PACS'in, bulanıklık değerini Alüminyum Sülfata göre çok daha fazla düşürdüğü, pH değerinde herhangi bir değişme yaratmadığı ve kireç kullanımının ortadan kaldırılmasına rağmen sudaki rengi Aluminyum Sülfat ve kireç birleşiminden çok daha iyi giderdiği yukarıdaki karşılaştırmalı tabloda sunulmuştur. Bakiye Alüminyum karşılaştırması yapıldığında ise PACS'in, Aluminyum Sülfata göre çok daha az miktarda (limitlerin çok altında) bakiye bıraktığı tespit edilmiştir. Demir, Mangan gibi ağır metal ve organik gideriminde de Alüminyum Sülfata oranla çok daha düşük dozlarda çok daha yüksek oranlarda giderim yaptığı deneyler ve raporlarla bilinmektedir. Aynı zamanda PACS kullanıma hazır bir ürün olduğu için seyreltilme yada hazırlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sebepten dolayı iş gücü, elektrik ve kimyasal maliyetlerini de düşürecektir.

Bayırköy Arıtma Tesisinde 24 saat aralıksız su terfi görevi bulunan yatay milli pompalar günümüz koşullarına uyarlanarak daha verimli ve daha ekonomik motorlarla yenilenmiştir.

Geçtiğimiz yıl 270 m3/ saat 110 KW gücündeki yanan yatay pompa yerine 260 m3 / saat 75 KW gücünde ithal motor tercih edilmişti. 2011 yılında da, 125 m3 /saat 45 KW yatay pompa yine ithal 120 m3 /saat 37 KW motor tercih edilerek işletim ve bakım maliyetleri asgari seviyeye indirilmeye devam edilmiştir.

Geçtiğimiz yıl Münipbey Tesisi'nde yetersiz kalan 100 KW gücündeki eski trafo, 250 KW gücünde yeni trafo ve seksiyoneri (ayırıcısı) ile birlikte değiştirilmişti. Boşa çıkan trafonun bakımı ve revizyonu yapılarak yedek trafo olarak müdürlüğümüz bünyesinde depolanmıştır. Bayırköy Arıtma Tesisinde bulunan 250 kvv'lik güce sahip, yağ kaçakları başlayan trafo yenisi ile değişimi yapılarak oluşabilecek aksaklıklar ortadan kaldırılmıştır. Arıtma Tesisinden çıkan eski 250 KW trafo servis bakım ve onarımları yapılarak Karainebeyli Su kuyusundaki trafo ile değiştirilmiştir.

Karainebeyli Su kuyusundaki 250 KW eski trafo servis bakım ve gerekli revizyonlarının ardından yedek trafo olarak depomuzda hazırda beklemektedir.

Yağmur Kanalları Temizlendi

Ilçemizin bir çok bölgesinde bulunan yağmur suyu kanalları uzun yıllardır biriken tortu, çamur, yaprak, çöp gibi kanal işlevselliğini bozacak artıklardan dolayı özellikle kış aylarında, yağmur esnasında oluşan sıkıntıları ortadan kaldırmak için tümüyle temizlendi.

202 Metre Beton, 606 Metre Korige Yeni Yağmur Kanalı Hattı Yapıldı

Gelişen yapılaşma ile birlikte yetersiz kalan yağmursuyu kanalları mukavemetini yitirerek çap olarak yetersiz kalmakta ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda mevcut imar durumuna göre eğim yapısına uygun olarak yağmur kanalları ağı genişletilmeye devam edilmiştir.

 

 

25.077 Metre Kanalizasyon Hattı Temizlendi

Yüksek basınçlı jet pompası ve atıkları güçlü vakumu ile çekebilme özelliğine sahip Kombine kanal temizleme aracı ile kanalizasyon hatları ve yağmur suyu hatlarının temizliği yapıldı. Sorunlu bölgelerin bakım onarımı gerçekleştirildi.

 

 

Eski Mezbaha Atık Su Deşarj İstasyonu Bakım ve Onarımı Yapıldı

İlçemizin iki deşarj istasyonundan biri olan Alaeddin Mahallesi'nde bulunan atık su deşarj istasyonunun tümüyle bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Önceki yıl deniz deşarjı elektrik panoları yenilenen istasyona kayar kızaklı elektrikli calaskarlı asansör sistemi kuruldu. Biri 30 HP diğeri 40 HP gücündeki motorların sarımı ve bakımı yapılarak atık su debisine göre otomatik çalışma niteliği kazandırıldı.

 

11.300 Metre Otomatik Sulama Sistemi Kuruldu

Refüj, orta refüj, park ve bahçeler, çevre peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere 11 bin 300 metre yeşil alan otomatik sulama sistemi kurulmuştur. Zaman ayarlı otomatik sulama sistemi sayesinde, hem sudan hem de iş gücünden tasarruf sağlanmaktadır.

 

Sokak Çeşmelerinin Periyodik Bakım ve Onarımları Yapıldı

Kent merkezinde bulunan sokak çeşmelerinin temizlik ve onarımları giderilmiş, donan, kırılan ve bakım gerektiren tüm sokak çeşmeleri müdürlüğümüzce revize edilmiştir.

 

Tayfur Barajının Tahliye Vanası Açılarak Temizliği Yapıldı

05.04.2011 tarihinde Tayfur Barajı % 100 kapasiteyle dolu savak taşmıştır. Baraj tahliye vanası açılarak baraj havzasında biriken tortu ve katı maddeleri azaltmak için dip temizliği yapılmıştır.

 

Temizlik İşleri

Temizlik işleri, 08.09.2009 tarihinde ihale edilen, bölgemizde katı atıkların (çöplerin) ve molozların toplanması ve nakli işini 27 ay süre ile alan Altan Temizlik İnşaat Sanayi Limited Şirketi tarafından yürütülmüştür.

Sözleşme gereği evsel atıkların toplanması ve genel temizlik işleri ile tıbbi atık, kül ve moloz, bahçe atıkları toplamak ve bertaraf etme işine devam edilmiş, ilçemiz genelindeki hizmetler 45 personel ve 10 araçla yerine getirilmiştir.

2011 yılında, İlçemiz sınırları içersinde, 14.575,00 ton Çöp (Evsel Atık), 128.330,00 ton inşaat atığı, toprak, kül, cüruf ve moloz ve 10 ton tıbbi atık toplanmış ve bertaraf edilmiştir.

"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda geri dönüşebilir nitelikte olan ambalaj atıkları, cam, plastik, metal, kağıt, karton ve kompozit gibi atıklar Temmuz 2011'den itibaren deneme amaçlı kaynağından ayrı olarak toplanmaya başlanmıştır.

Artan talebi karşılamak üzere yeni metal çöp konteynırları alınmış, ana arterlerden başlayarak dağıtımı yapılmıştır.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla ilçemizde Salı günleri kurulan semt pazarında 800 ve Cumartesi günleri kurulan pazarda esnafa 200 adet çöp torbası dağıtılmaktadır.

 

Su Sayaç Okuma

Gelibolu Belediyesi geneli su okuma, ihbarname dağıtma, kaçak su tespiti, su açma kapama, belediye içme suyu motopompları ile su depolarının kontrolü ve gözetimi işçilik hizmeti alım işleri, 27.10.2010 tarihinde ihale edilerek, Kor-Pa Alt Yapı Sistemleri Ltd.Şti. tarafından yerine getirilmiş, 19.12.2011 tarihinde yapılan ihale ile Yurt Mühendislik tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Bu hizmetler 2011 yılında 25 personel, 1 servis aracı ve 1 motosiklet ile yürütülmüş, Ocak-Haziran döneminde 68 bin 902 adet, Temmuz-Aralık döneminde 65 bin 577 adet olmak üzere 2011 yılında toplam 134 bin 479 adet sayaç okuması gerçekleştirilmiştir.

 

Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi

Gelibolu Belediyesi tarafından İller Bankası Kontrollüğünde, Dünya Bankası kredisince yaptırılan 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin geçici kabulü Şubat 2010'da yapılmış, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklik ve 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik kapsamınca Geçici Faaliyet Belgeleri ve birinci sınıf GSM (Gayri Sıhhi Müessese) ruhsatı alınmıştır.

Yapılan ihalenin ardından tesis işletilmeye alınmış olup, ilgili yönetmelik gereği tesise ek olarak ambalaj atıkları ayrıştırma tesisi ve çöp sızıntı suyu arıtma tesislerinin temelleri atılmıştır. Ambalaj atıkları ayrıştırma tesisi; 1000 m2 kapalı alan, 40 ton/gün ayırma kapasitesine sahip olarak tasarlanmıştır.

Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi, düzenli depolama sahasına dökülecek olan çöpten kaynaklanan çöp sızıntı suyunun arıtılması amacıyla yapılmaktadır. Yapılmakta olan çöp sızıntı suyu arıtma tesisi, kapasitesi 32 m2/gün olarak tasarlanmıştır.

Kavaklıtepe Köyü'nde 90 bin 440 m2 alan üzerinde kurulan, Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde birliğe üye belediyelerden (Gelibolu, Eceabat, Evrese, Bolayır, Kavakköy Belediyeleri ile Çanakkale İl Özel İdaresi) gelen evsel nitelikli katı atıklar düzenli olarak depolanmakta, tesiste tehlikeli atık ve tıbbi atık depolama bölümleri olmadığı için bu tür atıklar tesise kabul edilmemektedir.