Anasayfa » Faaliyetler » 2011 Yılı Faaliyet Raporu » İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


 
 
Görevi

İlçemizin sorumluluk alanındaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarına uygun gelişmesini sağlamak ve hayata geçirilmesi işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Çalışmalarımız yasa, yönetmelikler bütününde; yapı ruhsatı düzenlenmesi, temel üstü seviyesine gelen inşaatlara temel üstü vizelerinin yapılması, eski binalara yapı yıkma belgesi düzenlenmesi, mevcut yapılarda tadilat ruhsatı verilmesi, ruhsat yenileme işlemleri, yapı yapılması aşamasında 4708 sayılı Yapı Denetimi mevzuatı kapsamında yapıların denetimi, yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi, muvakkat inşaat taleplerinin Belediye Encümenine sunulması, Koruma Yasası kapsamındaki korunacak yapıların rolöve, restorasyon ve restitüsyon Drojelerine ön onay yapılması.

 

Yapılan Çalışmalar

01.01.2011ile 31.12.2011 tarihleri arasında 3194 sayılı İmar Kanunu Hükümleri gereğince Yeni Yapı ruhsatı, Ruhsat Yenileme, Tadilat Ruhsatı, İlave Kat Ruhsatı, Yeniden ruhsat olmak üzere Toplam: 111 adet inşaat ruhsatı verilmiş olup, Yanan Yıkılan olarak ta 37 adet ruhsat verilmiştir. Belediyemize müracaat eden kişilere gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 448 adet Yapı Kullanma Ruhsatı verilmiştir.

01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında İmar Müdürlüğü servisine 2508 adet evrak gelmiş olup, cevapları verilerek 1867 adet evrak gönderilmiştir. Ayrıca 95 adet imar durumu düzenlenmiştir. 28 adet tevhit terk, 34 adet terk, 9 adet ifraz, 3 adet ihdas Encümenimizce kabul edilerek muameleleri tamamlanmıştır. 13 adet Meclis Kararı 13 adet imar planı değişikliği Belediye Meclisimiz onayı ile yürürlüğe girmiştir. 2011 yılında; Kemal Reis Caddesi ve Muhittin Reis Caddesinin kesişim noktasında bulunan kavşakta mevcut arazi koordinatları alındı. Yeni kavşak düzenleme projeleri hazırlandı. Mevlevihane Caddesi Hastane devamında kot alım ve mevcut yol durumunun tespitleri yapıldı.

Ticaret Lisesi önü park alanı sınır tespitleri yapıldı. Hastane - Jandarma kavşağı refüj düzenleme çalışması yapıldı. Kaptanlar Sokak, Ayşe Hatun Sokak, Gedik Hızır Sokak zemin kotları alındı. Eski PTT Caddesi ve Kore Kahramanlar Caddesi'nde yağmur suyu kanalı kot alımları yapıldı. İskele Meydanı ve sahil şeridi, 26 Kasım Caddesi, Gazi Haşan Paşa Caddesi, Yüksekokul karşısında bulunan çamlık, 26 Kasım 3. Sokak, Emek Caddesi, Hamzakoy sahil şeridi, Feneraltı-Orduevi altı ve Sevgi Parkı'nda, halihazır çalışması yapıldı.

İmar kanununun 32.maddesi gereğince ruhsatsız, ruhsatlı projesine aykırı 9 adet inşaat mühürlenerek durdurulmuş ve aynı kanununun 42.maddesi gereğince Belediye Encümeni tarafından 34.538,93 TL. para cezası verilmiştir.

 

Yol Düzenleme Çalışmaları

Kentimiz imar planında mevcut bulunan ancak bugüne kadar planlaması yapılmayan imaryolları, artan nüfus ve yeni yapılaşmalar doğrultusunda imar planına uygun olarak açılıp, yeniden düzenlenmektedir.