Anasayfa » Faaliyetler » 2011 Yılı Faaliyet Raporu » Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü


 
 
Görevi

Yeni imar yollarını açmak, mevcut yolların bakım ve onarımlarını yapmak, asfalt ya da beton parke taşı yol kaplamalarını yapmak, belediye hizmet binaları ve mevcutlarının onarımını yapmak, kar, buz, çamur temizliği, sel baskınlarıyla mücadele etmek. Yatırımların ihale dosyalarını hazırlamak, yatırımların yürütülmesini, kontrollerinin ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamaktır.

Yapılan Çalışmalar

01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında Gelibolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde planlanması yapılan yatırım ve faaliyetlerde; 2 damperli kamyon, 1 adet kamyonet, 1 adet greyder, 1 adet paletli kepçe,1 adet traktör, 1 adet traktör kepçe,1 adet silindir, 3 adet iş makinesi, toplam 18 personel ile görev yapılmıştır. Yıl içinde 109 adet gelen evrak kaydedilmiş, 258 adet giden evrakın çıkış işlemi yapılmıştır.

Asfalt Çalışmaları

Yazıcızade Mahallesi'nde şehrin önemli arterlerinden biri olan Celal Nuri Caddesi'nde oluşturulan bölünmüş yol çalışmasında; Endüstri Meslek Lisesi'nden Devlet Hastanesi'ne kadar tamamlanan birinci etap çalışmalarının ardından, Sinan Paşa Türbesi önüne kadar gelinerek ikinci etap çalışması tamamlanmıştır. Bu bölgede imalata uygun olmayan zemin temizlenerek yerine taş dolgu stabilize ve mekanik malzeme serimi yapılarak yol imar planı sınırlarına çekilmiştir. Daha sonra tretuar ve orta refüj işlemleri yapılarak yol asfalt serim işlemine hazır hale getirilmiştir. 9 bin 200 m2'lik alana, ihaleyi alan firma tarafından finişerle kotlarına uygun kalınarak dünya standartlarında asfalt serimi, son olarak 20 tonluk asfalt silindiriyle sıkıştırması yapılmıştır.

Gazi Süleyman Paşa Heykeli önünden Sinan Paşa Türbesi'ne kadar devam eden Celal Nuri Caddesi'nde oluşturulan bölünmüş yol çalışmasında; ikinci etap İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla tamamlanmış, cadde toplamda 1 km gidiş,1 km geliş olmak üzere 16.5 metre genişliğinde kaldırımı, orta refüjü ve aydınlatması, trafik ışıklarıyla düzenlenmiş haliyle halkımızın kullanımına açılmıştır.

Muhittin Reis Caddesinde 16.500 metrekarelik alana, finişerle asfalt serimi yapılmış, daha sonra silindirlerle sıkıştırılması yapılmıştır.

Şehrin muhtelif yerlerinde fiziksel olarak bozulmuş noktalara ve su, elektrik, Telekom ile kanalizasyon kazılarından dolayı zarar verilmiş asfaltlara yama şeklinde müdahale edilmiştir. Soğuk havalarda sıcak asfalt üretimi olmadığı için belediyemiz tarafından yama için kullanılmak üzere poşet soğuk asfalt alımı yapılmıştır. Kış aylarında yollarda olan deformasyonlara soğuk asfaltlarla müdahale edilmiştir.

Eğritaş yolu üzerinde ve sitelere giden yollar üzerinde kısım kısım kaplama ve yama çalışmaları yapılmıştır

2011 yılında; ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarında toplam 250 ton soğuk asfalt kullanılmıştır.

 

Tamirat Destek Hizmetleri

Otogarın sahil tarafına bakan kısımda genişletilme çalışması yapıldı betonarme hatıl yapılarak tel çit çekilip asfalt döküldü. Bariyer giriş çıkış alanına hasırlı beton dökülerek yüzey sertleştirici yardımıyla perdah makinesiyle beton döküldü.

Sahil kesiminde lokal olarak hasar gören taş duvarlar yıkılarak yeniden yapıldı. Arka tarafına stabilize malzeme doldurularak üstlerine beton döküldü.

Hamzakoy'da Sinan Paşa Türbesi'nin Celal Nuri İleri Caddesi'ne bakan mevcut duvarları yıkalarak imar planında bulunan yol mesafelerine bağlı kalınarak aslına uygun şekilde yeniden yapıldı.

Hamzakoy'da sevgi parkında günü birlik piknikçiler ve hamzokoy sahilini kullanan vatandaşların kullanmaları için 12 m2 alan içerisine bay ve bayan wc yapılmıştır.

Belediyemiz Hizmet Binası çevresindeki restorasyon çalışmaları

Belediye hizmet binamız etrafı, bahçesi Zübeyde Hanım Caddesi bölümüne bakan tarihi sur duvarları Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak, aslına uygun olarak restore edilmiştir.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde bulunan eski su deposunun bulunduğu alanda 26 Kasım Atatürk Parkı çalışmaları çerçevesinde; kullanılmaz durumda bulunan bina yıkıldı imalata müsait olmayan alan stabilize dolgu çekilerek imalata hazırlandı. Projesine uygun olarak hazırlanan alana mekanik malzeme çekildi daha sonra taş tozu serimi yapıldı. Projede yer alan basket sahasının yapımı teknik şartnameye uygun olarak betonarme temel ve perde dönülüp içine mıcır dökülüp silindirle sıkıştırılarak hasırlı beton perdahlama makinesiyle döküldü. Daha sonra kort boyasıyla saha boyandı. İki adet cam pota ankrajları yardımıyla terazisine uygun şekilde dikilmiştir. Yine projede yer alan bir adet çocuk oyun alanı ve bir adet fitness alanı hasırlı demirle betonu dökülüp perdah makinesiyle düzeltmesi yapıldı.

Şehrin pazar meydanında bulunan ve üstüne çeşitli zamanlarda asfalt gibi kaplamalar yapılarak örtülen granit taş kaplamalar kazılarak eski görünüm kazanılabilmesi için temizlenip eski haline uygun olarak düzenlendi. Çalışma kapsamında 1290 m2 granit taş tekrar döşendi.

Yazıcızade Mahallesi 'Sarmaşıklı Mevkii'nde bulunan cephanelik park çalışması düzenlemesi çerçevesinde, önce çevre istinat duvarları yapılarak içerisinde drenaj sistemi kurularak dolgu yapılmaya başlandı. Bu çalışmada 220 mt betonarme istinat duvarı yapılırken, park alanı içerisine 7500 m3 toprak dolgu döküldü.

Eski Tekel Binası Restorasyon Çalışmaları

Eski Tekel Binasının Restore edilip Kültür Merkezi yapılması işi 27.06.201 1 tarihinde ihale edilmiş olup 17.08.2011 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Tekel Binası Restorasyon işinde ilk olarak bina yalnızca taşıyıcı duvarları kalacak şekilde soyulmuştur. Tüm çatı, ara katlar, tüm ahşap aksam, tüm sıvalar ve tesisatlar kaldırılmıştır. Bina içeriden çelik yapı ile güçlendirilmiştir. Çatı, ara kat yeniden aslına uygun alarak yapılmıştır. Tüm bina iç ve dışı yeniden sıvanmıştır. Elektrik kablolama alt katta bitirilmiştir. Pencere denizlikleri monte edilmektedir. Alt katta konferans salonu kaba ve ince inşaatı bitirilmiştir. Dışarıda yangın suyu için su deposu yapılmıştır. Bina içi yangın ve su tesisatı yapılmıştır. Kültür Merkezi tamamlandığında 968 m2 kapalı alan üzerinde, 150 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kitap okuma, internet ve multimedya odasından oluşacaktır.

 

Alaeddin Mahallesi'ndeki Parke Taş Çalışmaları

Alaeddin Mahallesinde kullanılmaz hale gelen, alt yapı olarak yetersiz kalan sokaklarda rehabilite ve yeniden yapılandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Ibni Hasancık 2 Sokak, Sofucu Halil 1 Sokak, Sofucu Halil 2 Sokak, Sofucu Halil 3 Sokak, Sofucu Halil U Sokak, Kaptanlar Sokak, Kaptanlar Sokak 1 .Geçit, Kaptanlar Sokak 2.Geçit, Kaptanlar Sokak 3.Geçit, Kaptanlar Sokak A.Geçit, Kızılcık Sokak, Bıçakzade Sokak, Ayşe Hatun Geçidi, Ayşe Hatun Sokak, Uzun İbrahim Sokak, Gedik Hızır Sokak, Karaca Ahmet Sokak, Kore Kahramanlar 1 Sokak, Kore Kahramanlar 2. Geçit, Başak 1 Sokak, Başak 2 Sokak, Ahmet Dede Sokak, Başak Sokak, Kore Kahramanlar Çıkmazı ve itfaiye arkasında zemin iyileştirmesi yapılarak kullanılmayan fosseptik çukurları temizlenerek kapatılıp, eski su boruları yenileriyle değiştirilip önce stabilize malzeme onun üzerine mekanik malzeme ve daha sonra taş tozu kullanılarak parke taş yapılmıştır. Araçların bile girmekte zorlandığı sokaklar, bazı duvarlar ve kullanılamaz durumda olan tehlike arz eden yapılar yıkılarak yollar genişletilmiştir. Tarihi eserlerin çevreleri temizlenerek yollar kullanıma açılmıştır.

Yazıcızade Mahallesi'ndeki Çalışmalar

Yazıcızade MahaLLesi'nde 'Sarmaşıklı Mevkii'nde alt yapı eksikliğinden dolayı kısa bir süre önce yapılmış olan fakat kullanılmaz duruma gelen parke taşlar sökülmüştür. Daha sonra kanalizasyon hatları ve su hatları yenilenmiştir. Bu işlemlerin akabinde imalata müsait olmayan zemin malzemesi ekskavatör yardımıyla kazılarak yerine taş dolgu stabilize ve en üstede mekanik malzeme serimi yapılmıştır. 30 tonluk dolgu silindiri kiralanarak yapılan imalatlar arazözler yardımıyla sulanarak sıkıştırılmıştır. İmar planında göre yollar tekrar genişletilerek modern bir kent görümüne kavuşturulmuştur. İmar planında yol olarak görünen fakat açılmamış 6 adet bağlantı yolu stabilize malzeme ve mekanik malzeme ile doldurularak hazır hale getirilmiştir.

Olumsuz koşullar nedeniyle parke taşlarda oluşan hasarlar tamirat ekibine yaptırılmıştır.

 

Diğer Faaliyetler

Gelibolu'da mücavir alan içerisinde kalan kır yollarına, çiftçilerin daha rahat ulaşım yapmalarını sağlayacak şekilde onarım yapıldı. Duble yol çalışmasından olumsuz etkilenen köprünün sanayi bölgesine bakan tarafı ile çiftçilerin tarlalarına giriş-çıkış yolu olarak kullandığı 'Hacı Kadın mevkiinde' gerçekleştirilen çalışmada, kış koşullarının olumsuz etkileri stabilize malzeme dökülerek ortadan kaldırıldı.

Küçük Sanayi Sitesi içerisinde kullanılamaz durumdaki yollarda düzenleme çalışması yapıldı. Site içerisinde parke taşı döşenmemiş ve kot düzensizliğinden dolayı çamurlu durumdaki yollara stabilize malzeme çekildi, silindirle ezilerek kullanabilir hale getirildi.

2011 yılında, mücavir alan içerisinde kalan yollara 1.500 ton stabilize malzeme serimi yapılmıştır.

Alaeddin Mahallesi'nde bulunan dere yataklarında ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiş, şiddetli yağmurların neden olduğu biriken çamurve balçıklar iş makineleri ile temizlenmiştir.