Anasayfa » Faaliyetler » 2011 Yılı Faaliyet Raporu » Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü


 
 

Görevi

Zabıta Müdürlüğümüz; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, ilçenin düzenini ve ilçe halkının sağlık, selamet, refah ve huzurunu yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye Suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen Belediye suçlarının takip ve araştırılması ile yükümlü yönetmelik, kanun ve yasalar çerçevesinde görev yapmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereği "Belediye Zabıtası, Beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla , Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamaktadır.

Müdürlüğümüze bağlı Trafik Zabıta, Otopark Memurluğu ve Ruhsat Bürosu bulunmaktadır.

Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Zabıta Müdürü, U adet Zabıta Memuru, , 1 adet Büro Memuru, 1 adet araç şoförü, 3 adet işçi personel ile görevlerimiz yürütülmektedir.

Belediyemiz Hizmet Binasında, Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi amacı ile Müdürlüğümüze 1 adet Müdür Odası, 1 adet Büro işleri odası, 1 adet Ruhsat odası, 1 adet arşiv odası tahsis edilmiştir.

Yapılan Çalışmalar

Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 adet Hyundai araç, 2 adet motorsiklet tahsis edilerek, Zabıta hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Şehrimizin muhtelif bölgelerinde görevli Zabıta personeli ile sorumluluk alanlarında kontrol ve denetimler yapılmakta, şikayetler değerlendirilmekte, Belediye emir ve yasalarına riayet etmeyen 30 adet vatandaşımıza, zabıt varakası düzenlenmiş olup, toplam: 4.270,00 TL para cezası kesilmiştir.

Her ay internet ve içkisiz kafe denetimleri periyodik olarak yapılmış olup, eksiklik görülen yerlerde gerekli uyarılar yapılmıştır.

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunda belirtilen kapalı alanlarda; Tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasaklandığı, kanuna uymayan işletmelere yapılan denetimlerde; Belediye Encümenimizce 10 kişiye toplam: 5.730.00 TL para cezası verilmiştir.

Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ile ortaklaşa denetimler yapılmış olup; Ruhsatsız faaliyet ve işletme vasfına uymayan yerlere gerekli uyarılar yapılmıştır. İşyerlerinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflarımızın ruhsat almaları ve işletme vasıflarını taşımaları sağlanmıştır.

İlçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında, Çevre ve görüntü kirliliği yapan 3 adet hurda araç, tutanakla hurda araç parkına çekilmiştir. 10 Ağustos 2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatları yönetmeliği kapsamında yer alan ve esnaflarımız tarafından alınması gereken açılma ruhsatları alınıp alınmadığının kontrolleri yapılarak ruhsat almadığı tespit edilen işyerlerine gerekli ikaz yapılmıştır. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları yönetmeliğindeki işlemleri yerine getirmediğinden 3 adet işyeri mühürlenmiştir.

İlçe merkezinin en işlek yerlerinden biri olan, gidiş ve geliş olarak çift yönlü araç trafiğine açılan Ibni Hasancık Sokak'ta tretuvarların yayalar tarafından daha rahat kullanılması amacıyla delinatör (kırılmaz trafik babası) konulmuştur.

21 Haziran 2011 tarihinden itibaren İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Atatürk Caddesi araç trafiğine kapatılarak yayalara tahsis edilmiştir.

Vakıflar Bankası ile Eski Belediye Binasının arasında bulunan, Zübeyde Hanım Caddesinin başlangıcına; halkımızın dinlenebilmesi için oturma bankları konulmuş, dinlenme parkı oluşturulmuştur.

Personel ve okul servis araçlarında, Personel Servis aracı izin belgesi, servis aracı uygunluk belgesi, güzergah izin belgesi ve plaka yenileme işlemleri için 10 adet (S) plaka ruhsatı işlemleri yapılmış olup; Toplam: 5.025,00 TL Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

Ilçemizde iki gün Pazar kurulmaktadır. İlçemiz Salı pazarında sebze kısmında 487 adet parsel, tuhafiye kısmında 444 parsel olmak üzere, toplam 931 parsel bulunmakta, pazarcı esnaf sayısının toplamı da 682'dir.

Pazaryerlerinde bulunan esnaflarımızın mevcut sınırlarının dışını işgal etmemeleri, yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmaması hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Haftalık olarak Pazaryerlerinden toplanan işgaliye bedelleri konusunda Tahakkuk Servisi ile koordineli çalışmalar yapılmıştır. Birimimize pazaryerleri ile ilgili 20 adet dilekçe başvurusu havale edilmiş olup; yapılan genel denetimlerde 45 pazarcı esnafımıza zabıt varakası kesilerek, para cezası uygulanmıştır.

İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç asker ailelerinin başvuruları alınıp, 3757 sayılı kanuna göre 43 adet aileye Encümen kararıyla asker aile maaşı bağlanmıştır.

Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik çerçevesinde sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olunmuş ve eksik görülen levhaların yerlerine dikimleri sağlanmıştır. Halkımızın daha rahat bir şekilde adreslerini tespit etmeleri amacı ile hazırlanan, üzerinde mahalle ile sokak adı yazan yeni kapı numaralarının takılmasına devam edilmiştir.

2011 yılı içerisinde; 144 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat başvurusunda bulunulmuş ve düzenlenmiş olup; Toplam:76.666,00 TL Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.

Okul kantinlerinin denetimleri diğer ilgili mercilerle irtibatlı olarak yapılmış, kantinlerin hijyenik kurallar doğrultusunda çalışmalarının temini sağlanmıştır.

Gıda satış yerlerinde yapılan denetimlerde, satışa arz edilen malların son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapılmış, ilçemizde bulunan simit ve ekmek fırınlarının denetimlerinde eksiklikleri görülen 6 adet iş yerine 4.300,00 TL para cezası kesilmiştir.

Şehir merkezindeki trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek için yapılan çalışmalar doğrultusunda öğrencilerin kullandığı okul önlerindeki yolların çizgileri yenilenmiştir.

Kasaplar ve et ürünleri satış yapan işletme denetimleri de Belediyemiz Veteriner Hekimliğimizle birlikte denetlenmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan bu denetimlerimizde; fırınlar, lokantalar, pastane imalathaneleri ve satış yerleri, kahvehaneler ve kıraathaneler, otel, motel, pansiyon ve konaklama yerleri, çay bahçeleri, berber ve kuaför gibi yerlerin denetimleri periyodik olarak yapılmıştır.

Dini ve Milli bayramlarda halkımızın Bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli önlemler alınmış, Kurban Bayramında Belediyemizce belirlenen 2 Adet kurban kesim yerinde zabıtamızca gerekli tedbirler alınarak vatandaşın birdüzen içerisinde kurban kesmeleri sağlanmıştır.

Belediyemize çeşitli kurumlardan gelen 502 adet yazılı evrak, Müdürlüğümüze havale edilmiş olup, araştırmaları ve gerekli yaptırımları yapılarak, ilgili makama cevap verilmiştir.