Anasayfa » Faaliyetler » 2011 Yılı Faaliyet Raporu » Destek Hizmet Müdürlüğü

Destek Hizmet Müdürlüğü


 
 
Görevi

Belediyeye ait araç, iş makinesi ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak, şoförlere görevlerin dağıtılmasını sağlamak, araçların taşıt görev emirlerini düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, yedek parça ihtiyacının tespitini ve teminini yapmak, yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabülünü yapmak.

Yapılan Çalışmalar

İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin ilçe dışı müsabakalara ulaşımı sağlanmış;

01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında, Geliboluspor'a 23, Harb-lşspor'a 22, Gelibolu’da mevcut bulunan okullara 16, Triatlon takımına 10, Okçuluk Federasyonu'na k araç tahsisi yapılmıştır.

İlçemizdeki sivil toplum örgütlerinin sosyal ve kültürel etkinliklerinde ulaşımlarının sağlanması birimimiz tarafından gerçekleştirilmiş, yıl içerisinde 10 kez araç görevlendirmesi yapılmıştır.

Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda; kurumumuza başvuran hastalara Belediye aracı ile gelen talepler doğrultusunda, randevusunu almış hastaların, değişik şehir merkezlerindeki hastanelere nakli sağlanmıştır.

İlçemizde yakınını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze işlemleri için yılın 365 günü araç görevlendirilmesi yapılmış, merkez ve köy mezarlıklara ulaşımı birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuza ait tüm araç ve ekipmanın bakımları kontrol altında tutulmuş; garanti kapsamında olan araçların yetkili servislere şevki, garanti dışı araçların tamir ve yedek parça temini 4737 sayılı ihale kanununun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında birimimiz tarafından yapılmıştır.

Satınalma Birimi

Müdürlüğümüz bünyesindeki Satmalıma Birimi, 2011 mali hizmet yılında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı içersinde ihtiyaç duyulan, mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili ihtiyaçları temin ve tedarik etmiştir. Birimimize gelen 1150 adet evrağa cevap verilmiş, harcama birimlerinden gelen ve Belediye Başkanımızın olurları doğrultusunda satın alma faaliyeti içersinde bulunulmuştur.