Anasayfa » Faaliyetler » 2021 Yılı Faaliyet Raporu » İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


 
 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ :

Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini takip ederek maaş, mali ve sosyal hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili mevzuat kapsamında Belediyemiz personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla gerekli norm kadro planlama ve çalışmaları yaparak personel istihdamı ile ilgili işlemleri yürütmek, personelin iş performansını arttırmak maksadıyla eğitim programları hazırlayarak gerçekleştirmek, Belediyemiz Meclis ve Encümen Üyelerinin mali ve sosyal hakları ile ilgili işlemleri yürütmektir.

GENEL BİLGİLER:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Meclisimizin 07.08.2020 tarih ve 65 no’lu kararı ile kurulmuştur.

Belediyemiz bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek gelişim seviyesini ve personel kalitesini sürekli artırmak hedefinde olan müdürlüğümüz;  kaliteli hizmet için insan kaynakları olarak personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fiziksel Yapı:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Gelibolu Belediyesi’nin ana hizmet binasının giriş katında, bir müdürlük ve personel odası olmak üzere toplamda 20 m2’lik bir büroda hizmet vermektedir.

İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüzün faaliyetleri bir müdür ve bir şef olmak üzere iki personel ile yürütülmektedir.

Kurumumuzun memur ihtiyacı, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliğinin” ilgili maddelerine göre karşılanmaktadır. İşçi alımları ise “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

-Memur atama işlemlerini yapmak.

-Memurların mal bildirimlerini almak ve saklamak.

-Memur personelin yükselme, terfi ve intibak işlemlerini yapmak.

-Memurların; norm kadro ilke ve standartları, uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi işlemlerini yapmak.

-Memur sendikası istifa ve katılım işlemlerini yapmak.

-Üst görev (Müdürlük vb.) vekalet yazılarını hazırlayıp, tamim etmek.

-İlgili personellerimizin seminerlere, sempozyumlara katılımını sağlamak.

-Memur, işçi ve sözleşmeli personele ait özlük dosyalarını tutmak.

-İşçi personelin Toplu İş Sözleşme sürecini düzenlemek.

-Tüm personelin maaş işlemlerini yürütmek.

-Tüm personelin (Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel) izin işlemlerini yapmak.

-Memur ve işçi personel disiplin kurullarının oluşturulması ve disiplin toplantı çağrılarının yapılması; sonuçlarının uygulanması.

-Memur ve İşçi emeklilik işlemlerini yapmak.

-Staj için başvuran Lise ve Üniversite öğrencilerinin işlemlerini tamamlamak.

-Disiplin sisteminin personele tanıtılması ve disiplin işlemlerini yürütmek.

-Bireysel nitelikleri kazandırılmış personeller kurumumuzu çok daha ileriye taşıyacağı gerçeğinin ışığında nitelikli personeli yetiştirmek ve uygun alanlarda istihdam etmek.

-Kariyer planlamasına destek olmak, belediyemizin gereksinimini sağlayacak personeli elde etmek amacıyla uygun pozisyonlara yerleştirmek.

-Belediyemizde iç kaynaklar yoluyla boş pozisyonların doldurulmasında farklı bakış açıları geliştirmek.

-Belediyemizde işe başlayan çalışanlarımıza oryantasyon (alıştırma) eğitimi düzenlemek.

 Mali Bilgiler:

Birim Adı

Hesap Açıklama

Bütçe İle Verilen Ödenek

Geçen Yıldan Devreden Ödenek

Toplam Ödenek

Ödenek Aktarma İle Eklenen

Ödenek Aktarma İle Düşülen

Ek Bütçe İle Verilen

Harcama Tutarı

İmha Edilen Ödenek

Harcama Oranı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 PERSONEL GİDERLERİ

85.000,00

0,00

189.000,00

6.000,00

6.000,00

104.000,00

182.050,13

6.949,87

% 96.32

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

17.000,00

0,00

30.000,00

1.800,00

4.800,00

16.000,00

27.282,63

2.717,37

% 90.94

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

82.000,00

0,00

24.000,00

113.000,00

213.000,00

42.000,00

21.450,44

2.549,56

% 89.38

 

TOPLAM

184.000,00

0,00

243.000,00

120.800,00

223.800,00

162.000,00

230.783,20

12.216,80

% 94.97

 

Diğer Faaliyetler/Eğitim İşlemleri:

-25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası sebebiyle 27 Eylül 2021 tarihinde İtfaiye Müdürlüğümüzün İtfaiye Haftası kutlanmıştır.

- 1-7 Eylül Zabıta Haftası sebebiyle 06 Eylül 2021 tarihinde Zabıta Müdürlüğümüzün Zabıta Haftası kutlanmıştır.

- 05-06/10/2021 tarihleri arasında Trakya İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Belediye personelimize ilkyardım eğitimi verilmiştir.

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının online olarak vermiş olduğu Kamu Binalarında Pandemi Tedbirleri Eğitimine Belediye personelimiz katılım sağlamıştır.

- 27 Aralık 2021 tarihinde Afet Farkındalık Eğitimine Belediye personelimiz katılım sağlamıştır.

- Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında personele veri envanter kaydı eğitimi verilmiştir.

- İş Güvenliği Uzmanı tarafından personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

PERSONEL DURUMU:

2021 yılında belediyemiz hizmet, faaliyet ve yatırımları 56 memur, 12 sözleşmeli, 48 işçi, 191  belediye iktisadi teşebbüsünden temin edilen olmak üzere toplam 307 çalışan ile yürütülmüştür.

Yıllar itibariyle personel durumu          

 

2019

 2020

2021

Memur 

62

59

56

Sözleşmeli 

7

9

12

İşçi 

57

54

48

Toplam

126

122

116

Yıllar itibariyle emeklilik ve diğer nedenlerle işten ayrılma durumu

 

2019

2020

2021

Memur 

4

3

4

Sözleşmeli 

1

0

0

İşçi 

12

3

7

Toplam

17

6

11

*2021 yılı içinde 4 Memur ve 7 İşçi olmak üzere toplamda 11 kişi belediyemizden ayrılmış olup, 1 Memur, 3 Sözleşmeli Personel ve 1 işçi olmak üzere toplam 5 kişi istihdam edilmiştir.

Müdürlüğün Adı

Memur

Sözleşmeli

Sürekli İşçi

Geçici İşçi

Belediye İktisadi Teşebbüsü

Yazı İşleri Müdürlüğü 

2

0

2

0

4

İnsan Kaynakları ve Eğt.  Müdürlüğü 

2

0

0

0

0

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

12

0

10

0

24

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

1

2

6

0

25

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

5

6

1

0

1

Fen İşleri Müdürlüğü 

2

2

5

0

11

Destek Hizmetler Müdürlüğü 

3

1

7

0

26

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

2

1

4

0

29

İtfaiye Müdürlüğü 

12

0

11

0

7

Zabıta Müdürlüğü 

11

0

2

0

8

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2

0

0

0

48

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2

0

0

0

8

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

1

0

0

0

0

Toplam

56

12

48

0

191