Anasayfa » Faaliyetler » 2021 Yılı Faaliyet Raporu » İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü


 
 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Belediye yasası, ilgili yasalara uygun olarak; yangınlara müdahale etmek, su baskınlarına müdahale etmek, deprem ve doğal afetler sonucunda meydana gelen çöküntülere müdahale etmek, can ve mal kurtarmak, işyerlerinin yangından korunması amacıyla incelemeler yapmak, gerekli önlemleri almak, aldırmak, kent halkının yangın ve benzeri afetlere karşı eğitilmesinin sağlanması, yangın söndürme araç, gereç ve malzeme satan firmaları denetlemektir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR :

Arama kurtarma, yangın ve destek hizmetleri fonksiyonları ile görev ve sorumluluklarını yerine getiren Müdürlüğümüzde; 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında 4 araç, 24 personel ile vardiya sisteminde 24 saat görev yapılmıştır.

Köylerden 110 ve 5661048 no’lu telefona gelen ihbarlar değerlendirilerek çıkan yangınlara müdahale edilmiştir.

2021 yılında çıkan 54 çöp konteynırı yangını, 31 araç yangını, 33 baca yangını,  21 ev yangını, 121 arazi yangını , 6 trafo yangını , 4 çatı yangını, 4 çöplük yangını, 14 iş yeri yangını, olmak üzere toplam 288 yangına müdahale edilmiş, hiçbir olayda olay yerine ulaşma, ekipman yetersizliği vb. durumlardan kaynaklanan olumsuzluk gerçekleşmemiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir.

Acil durumlar, arama kurtarma çalışmaları kapsamında, ekiplerimiz yıl içinde ilk yardım ekibman seti (hidrolik açma kesme makası) ile 31 adet trafik kazasında acil müdahalede bulunulmuştur.

Yıl içinde 50 adet kalorifer, 60 normal baca olmak üzere toplam 110 baca temizliği ,52 adet kapı açma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bayram tören vb. günlerde pankart asma ve indirme işlemleri yapılmıştır.

Pazaryeri yıkama işlemleri her hafta Salı ve Cumartesi günleri düzenli olarak yapılmış, yaz mevsiminde iskele meydanı düzenli olarak yıkanmıştır. Pazartesi ve Cuma günleri ve dini bayramlarda ilçemizdeki camilerimizin bahçeleri yıkanmıştır.

İlçe merkezinde bulunan işyerlerinin yangın açısından kontrol edilerek gerekli önlem ve tedbirler aldırılmıştır. 2021 yılında toplam 232 adet işyerine İtfaiye Uygunluk Raporu verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları da denetlenmiştir.

Yıl içerisinde eğitim çalışmaları kapsamında; okullarda yangın söndürme ve deprem tatbikatları, öğrenciler ile uygulamalı olarak yapılmış, personelimiz tarafından yangın söndürme tatbikatı uygulamalı olarak gösterilmiştir.

2021 yılında kamudan gelen talepler doğrultusunda çeşitli programlar düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarında teorik eğitim ve hemen ardından teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacı ile uygulamalı 5 adet aktivite ve tatbikat yapılmıştır.

Acil Durumlara Müdahale ve Kurtarma Ekiplerimiz 89 olaya (trafik kazası ve kapalı kapı) müdahale etmiş can kaybı yaşanmamıştır. Yine aynı şekilde ; kedi,  kuş,  koyun,  at,  köpek ve  yılan olmak üzere  89 hayvan kurtarılmıştır.

Müdürlüğümüz; Yangından korunma ve müdahale hizmetleri, Toplumsal bilinci arttırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme hizmetleri, Baca temizleme hizmeti, Karada ve su altında arama kurtarma hizmetleri, Denetim hizmetleri,  Su baskınlarına müdahale hizmetleri ve Hizmet içi eğitim programları başlıklarında hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

Stratejik Hedef:  Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.

İtfaiye ve Arama Kurtarma Hizmetleri:

Yangın Hizmetleri

2021  yılı itibari ile  toplam 288 yangın olayına müdahale edilmiş olup  meydana gelen bu olaylar ve bu olaylara müdahale esnasında her hangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

YANGIN CİNSİ

2021

EV YANGINI

21

GEMİ YANGINI

-

BARAKA YANGINI

-

BACA YANGINI

33

ÇÖP YANGINI

58

ARAÇ YANGINI

31

OT-SAMAN-ANIZ YANGINI

121

 

ORMAN- FİDANLIK

-

ÇATI YANGINI

4

Diğer

20

TOPLAM

288

 

YANGIN NEDENLERİ

2021

ELEKTRİK KONTAĞI

21

LPG, DOĞALGAZ VB.

-

OCAK,SOBA, KALORİFER KAZANI

-

BACA TUTUŞMASI

33

SİGARA VE KİBRİT

-

AKARYAKIT

-

PATLAYICI MADDE

0

YILDIRIM DÜŞMESİ

0

SABOTAJ

0

DİĞER

234

TOPLAM

288

Arama Kurtarma Hizmetleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde 2021 yılı itibari ile gelen ihbarlar neticesinde 89 adet arama kurtarma ( trafik kazası, kapı açma, hayvan kurtarma vb gibi )  olayına müdahale edilmiş olup, 89 hayvan kurtarılmıştır.

2021  YILI  ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

SIRA

                                                                                                KURTARILAN

1

İnsan

-

2

Hayvan

89

TOPLAM

89

Yangın Güvenliği Denetim Hizmetleri

Müdürlüğümüze gelen başvurular üzerine, İlimiz merkezinde ve merkeze bağlı köylerde bulunan işyerleri yangın açısından kontrol edilerek gerekli önlem ve tedbirler aldırılmıştır. 2021 yılında toplam 232 adet yapı Yangın ve Yangın güvenliği konusunda denetlenmiş olup  eksikliklerin tamamlanması yönünde gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Proje/Faaliyet

Adı

Performans Göstergeleri

 

 

 

 

2021

Faaliyet

 2.12.6. Yangın Güvenliği Denetim Hizmetler

Özel Yapılar

232

Resmi Kurumlar

 

Yıllık Denetim Programının Hazırlanması

HAZIRLANMIŞTIR

 

 

Yıllık Denetim Programının Uygulama Yüzdesi

%100

Baca Temizleme ve Denetim Yönergesinin Uygulanması

Baca temizleme faaliyetleri kapsamında 2021 yılı içerisinde toplam 81  kişi/kurum/kuruluşa baca temizleme hizmeti verilmiştir.

Proje/Faaliyet

Adı

Performans Göstergeleri

 

 

Faaliyet

 

2.12.9. Baca Temizleme Ve Denetim Yönergesinin Uygulanması

 

2021

Baca Temizleme Yetkinlik Belgesi Sayısı

-

Baca Temizleme Hizmeti Kullanıcı Sayısı

81

İtfaiye Hizmetleri Araç, Gereç ve Ekipmanları Geliştirme

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araç, donanım, şahsi teçhizat, arama kurtarma malzemeleri ve diğer malzemeler ihtiyaçlar doğrultusunda güncel şartlara cevap verecek şekilde, her hangi bir olay karşısında sıkıntının çekilmemesi ve her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için çağın gereklerine uygun bir şekilde sürekli yenilenmelerinin çalışmaları sürdürülmektedir.

Müdürlüğümüzün araç parkı envanterine; 2021 yılında Belediyemizin öz kaynaklarıyla DMO'dan satın alınan Mercedes Benz marka 2021 model 28 metre hidrolik merdivenli yeni itfaiye aracı ile bir adet yangına ilk müdahale aracı dahil edilmiştir. 2022 yılında aynı şekilde İtfaiye birimi araç, gereç, ekipman kapasitesinin geliştirilmesine devam edilecektir. 

Kampanya, Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları

İtfaiye Müdürlüğümüz eğitim faaliyetleri doğrultusunda halkımızı olası yangınlar konusunda bilinçlendirmek meydana gelen olaylar karşısında can ve mal kaybını en aza indirmek için 2021 yılı içinde gelen talepler doğrultusunda 5 adet resmi kuruma Yangın Güvenlik konusunda teorik eğitim verilmiş ve hemen ardından teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacı ile uygulamalı aktiviteler ve tatbikatlar yapılmıştır. Özel ve Kamuda görevli personele genel yangın tedbirleri ve yangından korunma konularında eğitimler verilmiştir.

İtfaiye Hizmet İçi Eğitim Programı

Periyodik olarak belirli program dahilinde itfaiye personeline Hizmet İçi Eğitim, yangın eğitimi, arama kurtarma ve diğer konularda eğitim verilmiştir.

Proje/Faaliyet

Adı

Performans Göstergeleri

Uygulama Yılı : 2021

Faaliyet

2.12.12. İtfaiye Hizmet İçi Eğitim Programı

Eğitim Suresi  (saat/hafta)

140 saat/ 52 hafta

Eğitim Memnuniyeti

%90