Anasayfa » Faaliyetler » 2021 Yılı Faaliyet Raporu » Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü


 
 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ:

Zabıta Müdürlüğümüz, Belediye ve mücavir alan içerisinde ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlık, selamet, refah ile huzurunu, yetkili belediye organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, ilgili yasalarca belediyeye tanınan yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde belediye yetkili organları tarafından konulmuş emir, talimat, yasaklar ile uyulması gereken kurallara uymayanlar, bunlara aykırı hareket edenler ve bu çerçevede suç oluşturacak iş, eylem ve faaliyetleri önleyici tedbirleri almak, oluşan suç ve kabahatleri araştırmak, takip etmek ve yasaların tanıdığı yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde sonuçlandırmak amacıyla görev yapmaktadır.

Zabıta ekiplerimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi gereğince, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamaktadır.

İnsan Kaynakları:

01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında zabıta hizmeti, belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde; Bir Zabıta Müdürü, bir Zabıta Komiseri, dokuz Zabıta Memuru, iki işçi, yedi yardımcı zabıta personeli olmak üzere toplam yirmi (20) personel ve iki motosiklet, bir açık kasa kamyonet ve iki binek tipi olmak üzere beş araç ile sürdürülmüştür. Personel dağılımı ve sayısına ait tablo, aşağıdaki gibidir.

İNSAN KAYNAKLARI

Zabıta Müdürü  

1

Zabıta Komiseri 

1

Memur Personel

9

İşçi Personel

2

Belediye iktisadi teşebbüsünden temin edilen (Yardımcı Zabıta Personeli) 

7 

TOPLAM: 

20 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Müdürlüğümüzce Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan tüm Cadde ve Meydanlar üzerinde Zabıta Memurlarımızca denetim ve kontroller aralıksız olarak sürdürülmüştür. İlçemizde düzen ve esenliğin sağlanması için mücavir alan sınırları içerisinde görev ve sorumluluklar 19 Zabıta Personeli ve 5 Araç ile yürütülmüştür.

Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurul kararları doğrultusunda, Zabıta yetki ve sorumluluk sınırları çerçevesinde gerekli önlemler alınarak denetimler sürdürülmüş, semt pazarı girişlerinde güvenlik önlemleri uygulanmış, pazaryeri girişlerinde vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmış, pazaryerlerine maskesiz giriş engellenmiştir.

Aynı kapsamda ilçemiz esnafına ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere uyarı levhası, afiş, tabela uygulamaları yapılmıştır.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak işyeri denetimleri periyodik olarak yapılmış olup, eksiklik görülen yerlerde gerekli uyarı ve müdahaleler yapılmıştır.

Pastaneler, simit ve ekmek fırınlarında denetlemeler yapılarak, belirlenen eksiklikler tutanak altına alınmış, esnafa gerekli uyarılar yapılmıştır.

Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa denetimler yapılmış olup; Ruhsatsız faaliyet yürüten ve işletme vasfına uymayan yerlere gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır. İşyerlerinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflarımızın ruhsat almaları ve işletme vasıflarını taşımaları sağlanmıştır.

2021 yılı içerisinde evrak kayıt bürosundan şikâyet, talep, kurumlar arası yazışma içerikli toplam 1105 evrak sevk edilmiş, 855 evrak cevaplanmış, işlem görmüştür. Yapılan işlemlerin;

183’ü şikâyet, 115’iı talep içerikli olup, 855 evrak ise kurumlar arası yazışma, ruhsat ve trafik işleri ile ilgili yazışmalardır.

Buluntu 26, Hizmet Masası 27, Ruhsat işleri ile ilgili 9, İşlem 26, Yaptırım 136, Denetim 17, Tebliğ 25, Şikâyet 123, Çeşitli tespit 202 olmak üzere toplam 591 farklı işlem hakkında tutanak tutulmuş olup,

İlçe Emniyet Müdürlüğü kaynaklı 1, Zabıta kaynaklı 66 tutanak, cezai işlem yapılmak üzere Belediye encümenine sevk edilmiş, 5326 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca 52 adet idari para cezası uygulanmıştır.

Ruhsat İşleriyle ilgili 135 evrak sevk edilmiş 135 işlem yapılmış, 109 işyeri açılış ruhsatı verilirken, 20 işyeri ise kapanış bildiriminde bulunmuştur.

Trafik ve plaka işleriyle ilgili 155 belgeye işlem yapılmıştır.

İlçemizde iki ayrı günde kurulan pazaryerlerinde bulunan esnaflarımızın mevcut sınırlarının dışını işgal etmemeleri, yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmaması hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde pazaryerlerinde mesafe uygulaması yapılmış, esnafın bu uygulamadan etkilenmemesi için gerekli çaba sarfedilmiştir.

Canlı, açıkta tavuk ve hayvan satışı engellenmiştir. Haftalık olarak pazaryerlerinden toplanan işgaliye bedelleri konusunda Tahakkuk Servisi ile koordineli çalışmalar yapılmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde seyyar satıcılık yaparak geçim sağlayan vatandaşların kontrollü ve denetimli bir şekilde ticaret yapabilmeleri amacıyla Kaymakamlık SYDV ve Belediyemiz işbirliğiyle seyyar gıda satış aracı sağlama çalışması yapan vatandaşlar, satış yaptıkları yerlerde Müdürlüğümüzce kontrol edilmiştir.

İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen yerlere yaya geçidi, engelli park yeri ve geçidi boyamaları yapılmış, trafik akışını kolaylaştırıcı işaret, ayna ve trafik levhası konulmuş, ihtiyaç duyulan yerlere hız kesici tümsek konularak, yol bölme, güvenlik sağlama amaçlı duba dikme çalışması yapılmıştır.

Bakımsız ya da sahipsiz kalmış eski veya tarihi evler belirlenerek, can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturan binaların çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, çevrelerinin temizlenmesi sağlanmıştır.

10 Ağustos 2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatları yönetmeliği kapsamında yer alan ve esnaflarımız tarafından alınması gereken açılma ruhsatları alınıp alınmadığının kontrolleri yapılarak ruhsat almadığı tespit edilen işyerlerine gerekli ikaz / işlemler yapılmıştır.

Dini ve Milli bayramlarda halkımızın Bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli önlemler alınmış, Kurban Bayramında Belediyemizce belirlenen 2 Adet kurban kesim yerinde zabıtamızca gerekli tedbirler alınarak vatandaşın bir düzen içerisinde kurban kesmeleri sağlanmıştır.

Belediye trafik hizmetleri çerçevesinde okul servisleri ile personel servis hizmeti veren araçlar, ticari taksi durakları (8 merkez, 2 mücavir alan durağı) denetlenerek, çalışma koşullarındaki eksiklikler ile yönetmeliklere uyumsuzluklar belirlenmiş, gerekli işlemler yapılmıştır.

Mali Bilgiler:

Zabıta Müdürlüğü’nün 2021 mali yılı bütçesi için toplam 2.934.688,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yapılan faaliyetler sonucu 2.911.305,84 harcama yapılmıştır. Müdürlüğümüzün 2021 yılı mali bütçesinde gerçekleşme oranı  % 99,20 olarak hesaplanmıştır.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen İdari yaptırım, Ruhsat,  Plaka ve diğer gelirlere ait döküm aşağıdaki gibidir.

İDARİ YAPTIRIM VE HARÇLAR

Sıra No:

İşlem Türü

Gelir Türü

TL

1

Normal

Kabahatler Kanunu Para Cezası

188.571,20

2

Normal

5326 Sayılı Yasa /38 Mad. İzinsiz İşgal

 42.957

TOPLAM

231.528,20

 

RUHSAT İŞLEMLERİ

Sıra No: 

İşlem Türü

Gelir Türü

TL

1

Normal

İşyeri Açma İzin Harcı

42.442,11

2

Normal

İşyeri Açma İzin Harcı (101-99999)

  2.371,00

3

Normal

İşyeri Açma İzin Harcı(0-50 + 51-100M2)

     787.00

4

Normal

Mesafe Uygunluk Yazısı

  1.700,00

5

Normal

İşyeri Muayene Ücreti

132.289,50

TOPLAM

  179.589,61

 

PLAKA İŞLEMLERİ

Sıra No:

İşlem Türü

Gelir Türü

TL

1

Normal

Araç veya Durak Devir Ücreti

42.500,00

2

Normal

Güzergâh İzin Belgesi Ücreti

17.130,00

3

Normal

Ticari Araç Tahsis Belgesi Ücreti

9.750,00

4

Normal

Araç Uygunluk Belgesi Ücreti

16.970,00

5

Normal

Ticari Araç Ruhsat ve Vize Harcı

19.920,00

6

Normal

Okul ve özel servis araçları yeni oluşum ruhsat ücreti

 

TOPLAM

106.270,00

2021 yılında toplam 517.387,61 TL belediye gelirlerine tahakkuk edilmiştir.