Anasayfa » Faaliyetler » 2021 Yılı Faaliyet Raporu » Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü


 
 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ:

Kamu Hizmetlerinin halkımıza etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin arttırılarak taleplerinin sonuçlandırmak, muhtarlıklardan gelen her türlü talebin uygun birim ve kişilere yönlendirilmesini yaparak sonuçlarını takip etmek, Belediyemiz Müdürlüklerine yapılan tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlama hazırlanmasını sağlayıp Başkanlık makamına sunmaktır.

GENEL BİLGİLER:

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesi esas alınarak Belediye Meclisimizin 07 Ağustos 2020 tarih ve 65 no’lu Belediye Meclis kararı ile kurulmuştur.

Muhtarlar ile ortak görev yapılması gereken konularda diğer müdürlükler arasında sevk ve koordinasyonu sağlayan Müdürlüğümüz, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde görevini sürdürmektedir.

FAALİYET ALANI :

•Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve kayıtlarını tutmak.
• Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
• Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
• Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
• Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
• Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb.konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
• Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
• Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların
uygulama adımlarını belirlemek,
• Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,  Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.