Resim Listesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜR VEKİLİ: Gül DİNLER


Müdürlüğün Görevleri


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür. 1. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirlemek,

 2. Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye, billboard ve pankart tasarımı yaparak dağıtımını sağlamak,

 3. Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, şehir halkına, okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için; şehir kitaplıkları, okuma salonları ve gezici kitaplıklar oluşturmak, kitap fuarları açmak ve organize etmek,

 4. Web sitesi yaptırmak ve takip etmek,


 1. Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık veya kapalı mekanlarda sunarak, kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, kültür merkezleri açılması için çalışmalar yapmak


 1. Festivalde ve İlçemizin kurtuluş günü kutlamalarında, dini ve resmi bayram kutlamalarında, anma törenleri gibi özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek,

 2. Kentin kültürel hayatına katkıda bulunmak amacıyla ve tanıtımına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, bülten, CD v.b. hazırlamak, bastırmak, çoğaltmak ve dağıtmak,

 3. Belediyemiz Kütüphanesinde kullanılmak üzere ve ayrıca ilçemizin tanıtımına katkı sağlayabilecek her türlü kitap, dergi v.b.basılı malzeme satın almak, Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili gerekli doküman ve yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak,

 4. Bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak. Ayrıca bu konuda konferans, seminer, sempozyum, açık oturum, sergi, slayt gösterileri, imza günleri, sanatsal şenlikler v.b.gibi organizasyonlar düzenlemek,

 5. Sanatsal çalışmaları desteklemek, sanat Evleri açmak, sanat eserleri üzerinde çalışmalar yapmak, yazılı eserler ortaya koymak.

 6. Sosyal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı çağımıza uygun gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak,

 7. Kültür gezileri, Şiir dinletileri, Dil kursları, Halka açık çeşitli konularda konferanslar ve kampanyalar düzenlemek,

 8. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapmak,

 9. Resmi-Özel Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,

 10. “Uluslararası Gelibolu Tarih ve Sardalya Festivali ile çeşitli şenlikler düzenlemek,  Festivallere ve yarışmalara halkoyunları ekipleri ile katılmak,

 11. Folklor eğitimi, güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak, Folklor ekibi oluşturmak, usta öğretici (eğitmen), yöresel müzisyen temin etmek. Yarışma ve gösterilere katılmak.

 12. Yoksul ve muhtaç ailelere yardımda bulunmak, yapılacak sosyal yardımlarda muhtarlıklarla işbirliği yapmak, gerek duyulduğunda diğer yardım kuruluşları ile görüşerek kordineyi sağlamak, müracaat eden kişilerin uygun olup olmadığının tespitini yapmak ve yardımların kişilere ulaşmasını sağlamak. Ayrıca yardımda bulunmak isteyen vatandaş ya da kuruluşlarla temasa geçmek ve gerekli kordinasyonu sağlamak,  


Belediye sınırları içerisindeki yoksul ve muhtaç ailelere yardımda bulunmak, yapılacak sosyal yardımlarda muhtarlıklarla işbirliği yapmak, yaşlılar, muhtaçlar, engelliler, şehit ve gazi ailelerini belirlemek ve bunlara yönelik projeler hazırlayıp, uygulamak. Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak, yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşlara ve engellilere yardım amacıyla barınma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon merkezleri için projeler geliştirmek ve uygulamak, yaşlılar evi, düşkünler evi kurmak; çocukları korumak gözetmek. Muhtaç durumdaki kişilere ayni ve nakdi yardım yapmak isteyen başka kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yardımlara lojistik destek sağlamak. 1. Tiyatro, Koro kurmak (Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu v.b),ilçemizde konser vermek, tiyatro sahnelemek ve ayrıca çevre il ve ilçelere turne düzenlemek,

 2. Kültür Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek, birime bağlı solanların programlarını yapmak ve başvuruları organize etmek,

 3. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak ve her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek,

 4. Kentte yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 5. Basınla ilgili iletişim sağlanması, basında çıkan haberlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve arşivlenmesini yapmak,

 6. Kentin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla bilgi, belge, dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak,

 7. Şehrimizde düzenlenen ya da şehrimize gelen sağlık, spor, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlere destek sağlamak,

 8. Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlamak,

 9. Kent halkını çeşitli konularda bilgilendirmek için konferanslar, toplantılar, sinevizyon gösterileri yapmak,

 10. Belediyemizce düzenlenecek olan spor, kültür ve sanat etkinliklerinde; İlçemizin düşman işgalinden kurtuluş günü kutlamalarında, festival gibi etkinliklerde, ilçe kutlama komitesinin kararları gereğince; ilçemizdeki açık ve kapalı alanlardaki bayram kutlamaları ve benzeri faaliyetlerde gerekli olan sahne ses düzeni hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

 11. İlçemizi tanıtmak amacıyla; yurtiçi ve yurtdışında açılan fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılmak,

 12. Temsil, tören, fuar, ağırlama ve organizasyon hizmetlerini yapmak