Resim Listesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜR VEKİLİ: Gökhan ALEMDAR


Belediye sınırları ve mücavir alanda; atık miktarını azaltmak, atığın miktarı ve kompozisyonuna göre geri kazanım ve yeniden kullanım seçeneklerinin rasyonelliğini incelemek ve atığın niteliğine ve niceliğine göre yöntemlerle toplama, taşıma ve bertaraf işlemlerini yapmak veya yaptırmak,


Yol kenarları, cadde ve sokak temizliğini yapmak veya yaptırmak,


Moloz, cürufların kaldırılması ve bertarafını yapmak veya yaptırmak,


Pazar yerlerinin düzenli temizliğini yapmak veya yaptırmak.