Resim Listesi
Muhtarlıklar Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdür Vekili : Mevlüt CAN


Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesi esas alınarak kurulmuştur.


Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla ya da muhtarlıklardan doğrudan gelen talep, şikâyet, öneri ve istekleri ilgili birimlere ulaştırmak ve takibini yapmak. Muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak. Mahalle bazında rapor hazırlamak ve bunlar için arşiv oluşturulmasını sağlamak. Resmi, dini ya da muhtarlarımızı ilgilendiren özel günlerde onlarla beraber törenlere katılım sağlamak ve organizasyonlar için diğer müdürlüklerimizi bilgilendirmektir.