Resim Listesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü


 


MALİ HİZMETLER MÜDÜR VEKİLİ: Mehmet NUR


Gelibolu Belediyesi; iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek,  yasal uygunluğu saptananları ödemek,  kanunlarla belirlenen her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerin tahakkuk ve tahsilât işlemlerini yürütmek, yıllık bütçe kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini ve yılsonu hesaplarını saptamak, bölümle ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını Başkanlığa rapor etmek,   Maliye Bakanlığına istenilen dönemlerde mali raporlar sunmak ve Sayışta ya hesap vermekle sorumludur.