Resim Listesi
Zabıta Müdürlüğü

 


ZABITA MÜDÜRÜ: Murat Baki TÜMER


 
Belediye sınırları dahilinde; Beldenin nizamını,intizamını temin ve muhafaza etmek ve bu sıfatla Belediye kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile Belediye Meclisi ve Encümenince alınan kararları uygulamak; Belediye Ceza Kanununa göre Belediye Encümenince verilen cezaları uygulamak, Belediye Kanununda yazılı görevlerin yerine getirilmesi,Belediye suçlarını takip,araştırma ve bu suçların işlenmesini önleyici tedbirleri almakla görevli resmi üniformalı bir teşkilattır. Kısacası Belediye Zabıtası Belediyenin icra organıdır.

Müdürlüğümüzün bünyesine 2000 yılında bağlanan Alo 153 hattımız halkımıza gece-gündüz hizmet vermekte, halkımızın şikayetlerine, ihtiyaçlarına anında müdahale etmektedir.