Resim Listesi
İftaiye Müdürlüğü


İTFAİYE MÜDÜRÜ:  Serhat FIRAT


İtfaiye Amirliği , Belediye Yasasına, İlgili Yasalara, Belediye Meclisi ve Encümen kararlarına uygun olarak;


Yangınlara müdahale etmek,


Su baskınlarına müdahale etmek,


Deprem ve doğal afetler sonucunda meydana gelen çöküntülere müdahale etmek, can ve mal kurtarmak,


İş Yerlerinin yangından korunması amacıyla incelemeler yapmak, gerekli önlemleri almak, aldırmak,


Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki 6/6851 sayılı yönetmelik hükümleri uyarınca buralardaki gerekli önlemleri aldırmak,


Kaymakamlık ve Başkanlıktan alacağı emirle şehir dışı yangın , su baskını ve diğer afetlere müdahale etmek,


Sivil Savunma Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, kent halkının yangın ve benzeri afetlere karşı eğitilmesini sağlanması,


Yangın söndürme araç, gereç ve malzeme satan firmaları denetlemektir.


Belediyemiz İtfaiye Amirliği ve bu birime bağlı Park ve Bahçeler birimi mevcut araç ve personel durumları ile 2007 yılı faaliyetleri;


İtfaiye teşkilatı; bir Amir, bir onbaşı, dört şoför,on itfaiye eri olmak üzere toplam on altı personel ve üç adet itfaiye arazöz’ü ile günün 24 saatinde çıkabilecek yangınlara karşı hazır bulunmaktadır.


Teşkilatımız İlçemizde ve Beldeleri ile köylerinde çıkan yangınlara müdahale etmekle beraber orman yangınlarında da söndürme ve su nakil çalışmalarını yürütmektedir. Diğer ta-raftan baca temizleme, tıkalı kanallara su basma, patlayıcı madde taşıyan araçların deniz ge-çişlerinde nakline refakat etmek, ihtiyaç duyulan acil durumlarda vatandaşlara merdiven aç-ma, sel baskınlarında baskın sularını boşaltma, Belediyemizin ihtiyaç duyulan birimlerine su nakletme, Bayram ve özel günlerde cadde ve meydanları Bayrak ve flamalarla süsleme, Cadde sokak ve pazaryerlerinin yıkanması ve sulanması gibi görevleri yürütmektedir.