Resim Listesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR VEKİLİ: Taner AYDIN


Müdürlüğümüz bir destek ve ikmal birimidir. Belediye Başkanının emirleri doğrultusunda belirlenen amaç ve ilkeler etrafında çalışmakta olup;
Kısaca :
- Belediyemiz bünyesinde Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesi, bakım, onarım ve ikmal giderlerinin asgariye indirilmesi amacı ile tasarruf tedbirlerini uygulamak.
- Faaliyetleri sürdürmek için ilgili plan ve program işlemlerini hazırlayıp yapmak.
- Faaliyetleri denetlemek.
- Belediyemize ait araçların periyodik bakımını yapmak.
- Araç arızalarının nedenlerinin tespit edilmesi, giderilmesi için tedbirlerinin alınması.
- Araçlara ait arızaların bakım ve onarım faaliyetlerinin kaydedilmesi, incelenmesi ve
araç onarımlarının sağlanması. 
- Arızaların nedeni ile gereksinme duyulan yedek parçaların temin edilmesi,Gerekli olanların stok edilmesi görevlerini yapar.