Resim Listesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR VEKİLİ: Çağdaş ÇELİK


İmar Müdürlüğü; İmar Durumu düzenlenmesi, proje onanması, onanlı projelere uygun yapı izin belgesi verilmesi, tadilat projesi onanması ve buna uygun tadil nitelikli yapı izin belgesi verilmesi; tehlikeli binaların incelenerek alınması gereken önlemlere ilişkin rapor düzenlenmesi; güçlendirme ruhsatı verilmesi, yola terk ve ifraz işlemlerinin yerine getirilmesi, geçici inşaat izni verilmesi, bina kontrollerinin yapılması, ruhsat ve proje uzatımı işlemlerinin yapılması, yıkım ruhsatı verilmesi;proje tescili yapılması; şehircilik ilkeleri, planlama esasları, planlama teknikleri ve kamu yararı kapsamına giren konularda inceleme, araştırma, değerlendirme ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi; mevcut kentsel sorunlar ile ileride doğabilecek sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin üretilmesiyle görevli ve sorumlu bir birimdir.