Anasayfa » Haberler » Duyurular

Güneyli Köyü, Güneyli Kıyı Kesimi Mevkii İmar Planı Askı İlanı


 
 

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 01.07.2016 tarih ve 7258 sayılı Bakanlık Olur’u ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ( 4 pafta)  ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları ( 14 pafta),  644 sayılı KHK ‘nin 13/A  ve Ek Madde 1/2 maddeleri  uyarınca onaylanmış olup; bahsi geçen Güneyli Köyü, Güneyli Kıyı Kesimi Mevkii 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan ile 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları 27.07.2016 tarihinden itibaren, 30 (otuz) gün süre ile Gelibolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

 

Askı İlanları:

İlan dosyası 1

İlan dosyası 2

İlan dosyası 3

İlan dosyası 4

İlan dosyası 5

İlan dosyası 6

İlan dosyası 7

İlan dosyası 8

İlan dosyası 9

İlan dosyası 10

İlan dosyası 11

İlan dosyası 12

İlan dosyası 13

İlan dosyası 14