Anasayfa » Haberler » Duyurular

ASANSÖR BULUNAN BİNA SORUMLULARININ DİKKATİNE


 
 

ASANSÖR BULUNAN BİNA SORUMLULARININ DİKKATİNE! 

Asansörler , günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmiş ürünlerden biridir.

Asansörlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar vermeden kullanılabilmesi için; mevzuatına uygun olarak monte edilmesi, etiketlenmesi,uygunluğunun belgelendirilmesi, bakımlarının ve yıllık kontrollerinin zamanında ve doğru olarak yapılması gerekmektedir.

24.06.2015 Tarih ve 29396 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör İşletme , Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmenliğinin 15. Maddesinin 1. Fıkrasında : ‘’ Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakımının ve yılda 1 kez Periyodik kontrolünün yaptırmaktan , bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. ‘’ denilmektedir. Ayrıca aynı Yönetmenliğinin 24. maddesinin 4. Fıkrasında ‘’ Bina Sorumlusunca Periyodik Kontrolüne izin verilmeyen veya Periyodik Kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör , periyodik kontrolü yapılmayan asansör , periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir .‘’ hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı ‘’ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme , Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmenliği Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek  A  tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ ( SGM : 2015/24 ) tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Yönetmelik ve Tebliğ ile :

1.Asansörlerin bakım ve periyodik kontrol esasları yeniden düzenlenerek, belediyelere ve il özel idarelerine hizmete sunulacak olan asansörlerin tescil işlemlerini gerçekleştirmek ve ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak gibi asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını yakından etkileyecek sorumluluklar getirilmiştir.

2.Asansörlerde yaşanan kazaları en aza indirmek için, bina yöneticilerine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişikliklere dayanılarak, binada bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık periyodik kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi ile engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlama sorumluluğu getirilmiştir.

3.Yıllık periyodik kontrol faaliyetini yürütmekte olan muayene kuruluşlarının yetki ve sorumlukları yeniden belirlenmiş, bu kuruluşların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin Bakanlık denetim mekanizmaları oluşturulmuştur.

4.Bugüne kadar Belediyeler ile A tipi muayene kuruluşları tarafından belirlenmekte olan periyodik kontrol ücretlerinin, alt ve üst sınırları Bakanlığımızca belirlenerek anılan Tebliğ ile kamuoyuna ilan edilmiştir.

5.Gerçekleştirilecek yıllık periyodik kontrol faaliyeti sonucunda kullanımının güvenli olmadığı tespit edilen ve kırmızı etiket alan asansörlerin eksiklikleri giderilinceye kadar ilgili idareler tarafından (belediye veya il özel idaresi) hizmetten men edilmesi ve kullanımının engellenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

Bu sebeple sayın bina sorumluları ve apartman yöneticileri insan can ve mal güvenliği acısından kırmızı etiketli asansörlerin ve yıllık periyodik kontrolleri yapılmayan asansörlerin yıllık periyodik ve takip kontrol faaliyetlerini zamanında yaptırarak güvenli hale getirmeleri gerekmektedir.

Binanız ki asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri için AYK Teknik Muayene Hizmetleri Anonim  şirketi Tel No : 0288 212 1040 veya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurularını yapabilirler.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerine ilişkin ihbar ve şikayetlerin Türkiye’nin her yerinden doğrudan ilgili birimlere yapılabilmesini sağlayan Alo 130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikayet Hattı aktif olarak hizmet veriyor. Alo 130 hattı üzerinden binanızdaki mevcut asansörlerinizden rahatsız olduğunuz durumları bildirebilirsiniz.

Bina sorumlularına ve apartman sakinlerine ilanen duyurulur.

GELİBOLU BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ