Anasayfa » Haberler » Duyurular

METRUK YAPI İLANI


 
 

M E T R U K  Y A P I  İ L A N I

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) 3194 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.”

İlçemiz merkez ve mücavir alanları dâhilinde tespiti yapılan metruk nitelikte bulunan yapıların maliklerine tebligatlar yapılmış olup, ancak tapu kaydında T.C. Kimlik numarası, soyadı bulunmadığı, murislerin belli olmamasından dolayı posta yolu ile tebligat yapılamamıştır.

İlgi l0 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile 3194 sayılı imar Kanunun 39 uncu maddesinin değişikliği hakkındaki karar uyarınca posta yolu ile tebligat yapılamayan metruk binalara ait liste aşağıdadır.    

   15.11.2019

 

MEHMET PANÇAR                MUHARREM DERTOP

İNŞAAT TEKNİKERİ              İNŞAAT TEKNİKERİ 

 

GELİBOLU BELEDİYESİ-METRUK BİNA LİSTESİ

 

S.NO.

 

İLİ

 

İLÇESİ

 

ADRESİ

 

YAPI RUHSATI/YAPI KULLANMA İZNİ

 

MALİK LİSTESİ

2

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi Sofucu Halil 1 Sokak no:14

(Ada:62, Parsel:16)

Yok

BEHİYE DERMAN: İBRAHİM Kızı TC:0

3

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi Sofucu Halil 1 Sokak no:16

(Ada:62, Parsel:17)

Yok

ŞAZİYE DERMAN: HALİL Kızı TC:0

6

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi Kaymakam Bayırı Sokak no:18 (Ada:18, Parsel:15)

Yok

MUSTAFA GÜNEL: HASAN Oğlu TC:0 RAMİS OĞLU İBRAHİM YALIN

13

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi Yeni Çeşme Sokak No:46

(Ada:55, Parsel:8)

Yok

SIDIKA : MEHMET ALİ Kızı TC:0

 

15

 

ÇANAKKALE

 

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Cadde no:98 (Ada:48, Parsel:8)

 

Yok

MEHMET ALİ: MUSTAFA Oğlu TC:0 RECEP : MUSTAFA Oğlu TC:0

NAZİFE : İSMAİL Kızı TC:0

32

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi Ayşe Hatun Sokak No:12

(Ada:59, Parsel:27)

Yok

ALİ : HÜSNÜ Oğlu TC:0

34

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Camiikebir Mahallesi Gölcük. Sokak no:31

(Ada:152, Parsel:12)

22.11.1991 RUHSAT

RAMİZ KIZILYEL: MEHMET Oğlu TC:0

35

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Camiikebir Mahallesi Hacı Keçeci sokak no:7

(Ada:141, Parsel:24)

Yok

HASAN : İSMAİL Oğlu TC:0

MAKBULE : HASAN Kızı TC:0

49

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Hocahamza Mahallesi Şengül Bayırı Sokak

no:10 (Ada:253, Parsel:3)

Yok

MUSTAFA BAYRAK: ALİ ŞÜKRÜ Oğlu TC:0

50

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Hocahamza Mahallesi Derman Sokak no:3

(Ada:239, Parsel:15-16)

Yok

RUFAİL : ANBRAM Oğlu TC:0

DAVİ : ANBRAM Oğlu TC:0

56

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Yazıcızade Mahallesi Ayşe Hatun Sokak No:21

(Ada:210, Parsel:1)

Yok

ALİYE KEYFER(KIRAN): ALİ İHSAN Kızı TC:0

AYTEN KEYFER(SAĞIROĞLU): ALİ İHSAN Kızı TC:0

64

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Yazıcızade Mahallesi Kazancılar Sokak no:33

(Ada:194, Parsel:9)

Yok

NECİBE : HALİL Kızı TC:0

 

 

 

67

 

 

 

ÇANAKKALE

 

 

 

GELİBOLU

 

 

Yazıcızade Mahallesi Tata Ahmet Sokak no:13- 17 (Ada:183, Parsel:1)

 

 

 

Yok

HADİKA : ALİ Kızı TC:0 PAKİZE : ETHEM Kızı TC:0 NESİBE : ETHEM Kızı TC:0

FATMA : ABDURRAHMAN Kızı TC:0 ABDULLAH: Evladı TC:0

RAİF: Evladı TC:0

ENİSE: Evladı TC:0

77

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi, Papatya Sokak no:14 Gelibolu/ÇANAKKALE (Ada:19, Parsel:13)

Yok

SÜLEYMAN : ETHEM Oğlu TC:0

80

ÇANAKKALE

GELİBOLU

Alaeddin Mahallesi, Yakut Sokak no:6 Gelibolu/ÇANAKKALE (Ada:20, Parsel:18)

Yok

MÜTİYE REFİA ERSAN: MAKSUT Kızı TC:0 FADIL ERSAN: HASAN Oğlu TC:0

 

84

 

ÇANAKKALE

 

GELİBOLU

Camiikebir Mahallesi Cumhuriyet Okulu 1 Sokak no:9 Gelibolu/ÇANAKKALE (Ada:148,

Parsel:8)

 

Yok

SALİHA: Evladı TC:0

EMİNE : YUSUF Kızı TC:0 ZEHRA : YUSUF Kızı TC:0

 

86

 

ÇANAKKALE

 

GELİBOLU

Camiikebir Mahallesi Gölcük. Sokak no:1-3 Gelibolu/ÇANAKKALE (Ada:145, Parsel:15)

 

Yok

 

RECEP YİĞİT: YUSUF Oğlu TC:0