2022 FAALİYET RAPORUNA OY BİRLİĞİYLE ONAY

Gelibolu Belediyesi’nin 2022 yılı başkanlık faaliyet raporu CHP grubunun ve Ak Partili üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Başkanımız Özacar, 2022’de tüm olumsuz koşullara karşın iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

Belediyemizin 2022 yılı başkanlık faaliyet raporu tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanımız Mustafa Özacar başkanlığında gerçekleştirilen 16 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında ilk olarak 2022 yılı faaliyet ve denetim komisyon raporları okundu.

2022 borç alacak gelir tablosunda; piyasa borçları 10.183.136,45 TL, Personel alacakları 228,477,97 TL, personel alacakları (kıdem tazminatları) 100.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları 14.592,918,43 TL, vergi dairesi ve diğer fonlara borçlar 13.616.751,60 TL, kamu idarelerine olan borçlar 4.287,570,37 TL, iller bankasına olan kredi borçları 10.999.167,50 TL diğer kredi borçları 9.172.970,69 TL olmak üzere toplamdaki borç 63.180.992,98 TL olduğu belirtildi.

Tüm birimlerin raporunun sunulmasının ardından yasa gereği Başkan Özacar toplantıdan ayrıldı, yönetimi meclis birinci Başkan Vekili Mustafa Çoban devraldı. Okunduktan sonra oylamaya sunulan Gelibolu Belediyesi`nin 2022 yılı faaliyet raporu, CHP grubu ile Ak Partili üyelerin oy birliği ile kabul edildi. 

Başkanımız Özacar, oylamanın ardından meclis üyelerine teşekkür ederken, yerel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğalgaz çalışmaları sürüyor

Doğalgaz ile ilgili açıklamasında öncelikli çalışmaların ana arterlerin olduğunu dile getiren Başkanımız Özacar, şimdiki ihale sürelerinin bittiğini, bayram sonrası da AKSA doğalgaz ile yeni bir ihale yapılacağını ve de çalışmaların bu şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Parklar konusunda da 26 Kasım Parkı, Kuşçular Parkı gibi parkların yeniden düzenleneceğine dikkat çekerek, önceliklerinin Gölcük Caddesi’nden Büyük Cami’ye kadar olan alanda yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı. Gazi Süleyman Paşa Camii çevresindeki çalışmalarla farklı bir görüntü elde etmeye çalıştıklarını ifade eden Özacar, Eğritaş bölgesindeki ana caddede ağaç eksiğinin olduğunu bu bölgede bu yaz mevsiminde ana yolda ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını hem de doğalgaz çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Diğer faaliyetler

Balıkhane Meydanı, İskele Meydanı düzenleme projelerinin yine öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Özacar, çarşı merkezinde de çalışmalar yapılacağını dile getirdi. 6 aylık bir süre içinde yapılacak çalışmalarda öncelikle ana arterlerin düzenleneceğinin altını çizen Başkanımız sözlerini şöyle özetledi:

“Deprem hazırlık çalışmalarını da sürdürüyoruz. Gelibolu Kent Konseyi’nin de bu konuda çalışmaları ve faaliyetleri var. Deprem yaşamın gerçeği bu çalışmaların ertelenmemesi gerektiğini çok iyi biliyoruz.”

Başkan Özacar, Alaeddin Kalfa Mezarlığının yanındaki odun deposunu belediye olarak satın aldıklarını, orasının boşaltıldığını ve çalışmalarda bu bölgeyi yol olarak kullanılacağını suyun doğru yerden sağlıklı bir şekilde akmasını temin edebileceğini belirtti.

Ecümen üyeleri ve komisyonlar belirlendi

Başkanımız Özacar’ın açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmeye devam edildiği toplantıda, 2022 yılı Denetim Komisyon Raporu okundu.

Ardından gündemin üçüncü maddesi gereğince Encümen ve komisyon seçimleri gerçekleştirildi. Encümen üyeliğine Avukat Koray Akkuş ve Mustafa Çoban seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine Kemal Tarım, Koray Akkuş, Engin Balcı, Mustafa Çoban ve AK Parti Grubundan Hakan Durav, İmar Komisyonu Üyesi olarak Gülizar Durgunoğlu, Sercan Başoğul, Arif Çan, Deniz Cankara ve Olcay Üstün seçildi.

Gündemin 6. maddesi norm kadro değişikliği ile ilgiliydi. Bu maddede belediye meclisi ile görüşülerek personellerin görev derecelendirilmesi belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi Camikebir Mahallesi Ada:400 parsel 15 imar plan değişikliği de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi H17A10A4D paftası imar plan değişikliği de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi Hamzakoy Yönetmeliğiyle ilgiliydi. Hamzakoy Yönetmeliği 14 maddelik yönetmelik okundu, maddeler Hamzakoy’da bulunan iş yerlerinin düzenlenmesi, hayata geçirilmesi konusuyla ilgiliydi. Belediye Başkanı Özacar, bu işyerleri konusunda yerlerin Gelibolu Belediyesi’ne ait olmadığından ruhsat vermediklerini ifade etti. Bu gündem maddesi de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 10. maddesi 06/02/2023 tarih ve 14-15 sayılı meclis kararlarına itirazı red edilerek İmar komisyonunun aldığı karar kabul edildi.

Gündemin 11. maddesi 06/02/2023 tarih ve 14-15 sayılı meclis kararına itirazı red edilerek İmar komisyonunun aldığı karar kabul edildi. Gündemin 12. maddesi Aleaddin mahallesi Ada 770 parsel 1 imar planı değişikliği meclis tarafından uygun görülmedi. Gündemin 13. maddesi Hoca Hamza Mahallesi ada 770, parsel 4-42-59 İmar plan değişikliği komisyona havale edildi. Gündemin 14. maddesi Aleaddin Mahallesi ada:32 parsel 5 imar planı değişikliği komisyona havale edildi. Gündemin 15. maddesi 5 yıllık İmar programı imar plan değişikliği gündeme alınarak plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı madde olarak depremzedelere yapılan ayni destek ve yardımlar yine meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Mayıs Ayı meclis toplantısının iki oturum şeklinde yapılacağı belirtildi. İlk oturum 2 Mayıs Salı günü saat 11:00’de yapılacağı, diğer oturumun 4 Mayıs Perşembe günü saat 11:00’de yapılacağı kararlaştırılarak, Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı sona erdi.