Belediyemiz Encümeninin 13.07.2023 tarih ve 113 sayılı kararı ile Belediyemiz Mücavir Alan sınırları içerisinde kalan Sütlüce Köyü 114 ada 116, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 257, 259, 261 parseller ; 130 ada 1 parsel ; 131 ada 1, 2, 3,4, 5 parseller ; 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ; 133 ada 1, 2, 3, 4,5, 6 parselleri kapsayan alandaki taşınmazların imar planına göre İmar Yolu, Gelişme Konut Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Ticaret Alanlarında,
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup, 31.07.2023-29.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanların 29.08.2023 tarihi Salı günü mesai saati sonuna kadar itiraz etmeleri gerekmektedir.
İlanen duyurulur.