Hizmetlerimizden faydalanmak ve işlemlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamak amacıyla E-Belediye sistemimize üyelik oluşturmaktasınız.

Üyelik aşamasında iletmiş olduğunuz ad soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, e-posta adresi- telefon numarası, belediye sicil numarası kişisel verileriniz üyelik kaydınızın tamamlanması, kimliğinizin teyit edilmesi, sizinle bağlantılı işlemleri doğru kişi olarak gerçekleştirmenizin temin edilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlem neticesi hakkında bilgi verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen veri işleme şartlarından “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Belediyemize iletebilirsiniz.